Майборода О. М. Етнічність у міжнародній системі

Майборода О. М. Етнічність у міжнародній системі

Майборода О.М. Етнічність у міжнародній системі / О.М. Майборода. Вид. 2-е, випр. і допов. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2017 – 448с.
ISBN 978-966-02-8218-6

У книзі на основі аналізу різноманітних фактів з історії міжнародних відносин, у яких політичним чинником їхньої еволюції виступала етнічніть, пропонується теоретико-концептуальне наближення до наукового підходу, який полягає у застосуванні положень загальної теорії систем до суспільних явищ.

Завантажити повну версію

ЗМІСТ

Від автора

Передмова

1. Об’єктна сфера дослідження

2. Загально-теоретична парадигма визначення місця етнічність у міжнародній системі

2.1. Універсальна система: дискусії про можливість побудови абстрактної моделі

2.2. Понятійний апарат теорії систем у застосуванні до міжнародної системи

2.3.Типологізуючі ознаки міжнародної системи

2.4. Функціональні зв’язки та їхній вплив на еволюцію системи

3. Синергетична парадигма дослідження функції етнічності у міжнародній системі

4. Етнічний чинник подолання додержавного хаосу у первісному стані людства

5. Зародження та перші етапи еволюції міжнародної системи

6. Етногенні складності у спробах структурного спрощення міжнародної системи у домодерні часи

6.1. Квантова свідомість, етнічна семіотика і тектологічна інгресія

6.2. Тенденція до імперської ієрархієзації міжнародного порядку у силовому і культурному проявах

6.3. Тріумф та крах давньоримського світопорядку

6.4. Східний простір міжнародної системи

6.5. Цивілізаційні чинники саморегулювання міжнародної системи

6.6. Етнополітичний парадокс цивілізаційних просторів

7. Етнічність в епоху розширення міжнародної системи та міжімперської моделі її регулювання

7.1. Колонізаційний рух європейських держав

7.2. Імперії та етнічність – кризи взаємних впливів

7.3. Актуалізація потреби у правовій регуляції міжнародної системи

7.4. Розростання структури: просторово-цивілізаційні особливості

7.5. Геостратегічна інструменталізація націє-державотворення

8. Міжнародна система перед небезпекою тоталітаристського регулювання

9. Етнічний чинник у функціонуванні Ялтинсько-Потсдамського міжнародного порядку

10. Перспективи етнічності у пост-біполярній міжнародній системі

Післямова

Бібліографія