Мандебура О. “Микола Сумцов і проблеми соціокультурної ідентичності”.

Мандебура О. “Микола Сумцов і проблеми соціокультурної ідентичності”.

Мандебура О. “Микола Сумцов і проблеми соціокультурної ідентичності”. – К., ІПіЕНД, 2011ю – 276 с.
ISBN 978-966-02-6236-2

Монографія присвячена життю, науковій і громадсько-політичній діяльності визначного українського етнографа, літературознавця, фольклориста, академіка ВУАН Миколи Сумцова (1854-1922). Спадщина вченого розглядається в контексті проблеми соціокультурної ідентичності українців, дослідженню якої фактично і була присвячена вся наукова діяльність харківського професора.

Розрахована на фахівців і всіх, хто цікавиться інтелектуальною історією, народознавством, етнополітикою, історією України.

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА

РОЗДІЛ I. М. Сумцов – людина і вчений у контексті доби

1.1.   Основні віхи життя дослідника

1.2.   Харківська школа народознавства

1.3.   Друкована й архівна спадщина М.Сумцова

РОЗДІЛ II. М. Сумцов і становлення вітчизняного українознавства

2.1.   Проблеми методології й методики етнографічних досліджень у спадщині М. Сумцова

2.2.   М. Сумцов про обрядовість і народні свята

2.3.   Символіка весільних ритуалів у баченні М. Сумцова

РОЗДІЛ III. Внесок М. Сумцова у вироблення наукових основ семіотики традиційно-побутової культури українців

3.1.   Семіотика хліба

3.2.   М. Сумцов як дослідник обрядового фольклору

РОЗДІЛ IV. Роль М. Сумцова у закладенні основ вітчизняної етнорегіоналістики та музейної справи.

4.1.   Слобідська Україна як об’єкт наукових зацікавлень М. Сумцова

4.2.   Музеї і музеєзнавство в діяльності М. Сумцова

РОЗДІЛ V. Громадсько-політична та науково-популяризаторська діяльність М.Сумцова

5.1.   Захист українського друкованого слова

5.2.   М. Сумцов та увічнення пам’яті діячів науки і культури

РОЗДІЛ VI. Спадщина М. Сумцова в оцінці сучасників і нащадків

ВИСНОВКИ

ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ