Мовна ситуація в Україні: між конфліктом і консенсусом.

Мовна ситуація в Україні: між конфліктом і консенсусом.

Мовна ситуація в Україні: між конфліктом і консенсусом. - К.: ІПіЕНД імені І.Ф.Кураса НАН України, 2008. - 398с.
ISBN 978-966-02-4849-6

Колективна монографія містить у собі результати соціологічного моніторингу мовної ситуації в Україні та проведеного на його основі аналізу особливостей прояву мовного чинника у процесах суспільної трансформації. В роботі розкрито історичні передумови, внутрішні та зовнішні чинники виникнення мовної проблеми в Україні, розглянуто правові та політичні механізми її вирішення, проаналізовано можливості досягнення консенсусної моделі функціонування найбільш поширених мов.

Завантажити повну версію

ЗМІСТ

Вступ

Роздлі 1. Стан мовної ситуації в Україні

1.1      Історичні передумови й чинники виникнення мовного питання в Україні Ю.І.Шаповал

1.2      Мовне питання у соціологічному вимірі

          1.2.1  Методики соціологічних досліджень функціонування та статусу мов в Україні О.І.Вишняк

          1.2.2  Функціонування української і російської мов в Україні та її регіонах О.М.Шульга

          1.2.3  Динаміка мовної ситуації в Україні О.І.Вишняк

1.3      Інфраструктура задоволення мовних потреб громадян та її функціонування Т.П.Марусик, Н.М.Кошова

1.4      Практика регулювання мовної сфери: здобутки і проблеми Т.П.Марусик

1.5      Український соціум про шляхи вирішення мовного питання

          1.5.1  Мовні преференції населення у сфері ЗМІ та культури М.О.Шульга

          1.5.2  Ставлення українських громадян до питання про статус мов у державі О.І.Вишняк

Роздлі 2. Правове забезпечення мовної політики в Україні

2.1      Законодавство про мови в Україні: хронологічний моніторинг, класифікація, понятійна основа Ю.С.Шемшученко, В.П.Горбатенко

2.2      Правосуб’єктність мовних та етнічних груп і диференціація статусу мов І.О.Кресіна, Є.В.Перегуда

2.3      Проблеми імплементації норм міжнародного права у національне законодавство про мови І.О.Кресіна, В.А.Явір

Роздлі 3. Мовне питання – джерело викликів і ризиків для суспільства і держави

3.1      Мовне та політико-ідеологічне протистояння в Україні: причини, чинники, прояви О.М.Майборода, М.І.Панчук

3.2      Механізми політичної стабілізації мовних груп: антрепренери, гасла, заходи О.В.Заремба, С.Ю.Римаренко

3.3      Роль зовнішніх чинників у політизації мовних проблем О.В.Заремба, С.Ю.Римаренко

3.4      Ризики альтернативних версій мовної політики в Україні В.О.Котигоренко

Роздлі 4. Мовний компроміс –  запорука безконфліктного розвитку країни

4.1      Закордонний досвід розв’язання мовних проблем та можливість його застосування в Україні В.М.Кулик

4.2      Основні напрямки правового регулювання мовної політики І.О.Кресіна, В.П.Горбатенко

4.3      Шляхи і методи розширення сфери застосування української мови: концептуальні й практичні аспекти Б.М.Ажнюк

4.4      Мовний контекст політичної культури і шляхи збалансування комунікативних і символічних функцій мови Л.П.Нагорна

Висновки О.М.Майборода

Додаток. Проект концепції державної мовної політики в Україні