Михальченко М., Андрущенко В. Україна розділена в собі: від Леонідії до Вікторії. Т.II.

Михальченко М., Андрущенко В. Україна розділена в собі: від Леонідії до Вікторії. Т.II.

Михальченко М., Андрущенко В. Україна розділена в собі: від Леонідії до Вікторії. Т.II. - К.: ІПіЕНД імені І.Ф.Кураса НАН України, 2009. – 458 с.
ISBN 978-966-02-5031-4 (заг.) 978-966-02-5033-8 (Т.II)

У роботі здійснено історико-політичні та соціально-філософські дослідження нашої епохи. Показана роль політичних лідерів країни на окремих етапах розбудови незалежної України, дана оцінка діяльності таких суперечливих політичних фігур, як Л.Кравчук, Л.Кучма та В.Ющенко. Здійснено ґрунтовний аналіз політичних, економічних і духовних процесів в Україні протягом останніх 20 років.

ЗМІСТ

Вступ

Від Леонідії до Вікторіанії

Глава 1.

Передвиборні гасла Л.Кучми і сувора реальність

Глава 2.

Українська влада в 1994-1999 рр. Політичні пріоритети: позиція без позицій і опозиції

Надії і глухі кути демократії

Інтеграція і дезінтеграція як фактор політичної стабільності

Реформи в державі як необхідність

Глава 3.

Загрози, що заважали зростанню

Загроза охлократії

Маргінальне суспільство

Фактор опозиції

Міфологія «відкритого суспільства»

Глава 4.

Формування української еліти: внесок Л.Кучми

Глава 5.

Українська національна ідея як життєвий стрижень української політичної нації

Декілька загальних зауважень, яких не розуміла команда Кучми

Структура національної ідеї

Зміст національної ідеї

Л.Кучма – державотворець: перші кроки

Глава 6.

Наука і освіта в Україні на зламі століть

Єдність науки й освіти

Пріоритети розвитку освіти

Національна доктрина розвитку освіти

Тенденції розвитку (спроба прогностичного аналізу)

Правове поле освіти: проблеми формування

Трансформація гуманітарної освіти

Глава 7.

Проблема організованого суспільства (те, що залишилося за межами)

Організоване суспільство як модель переходу від тоталітаризму до демократії

Політико-правові і моральні підвалини демократичної організації та самоорганізації

Глава 8.

Перспективи для України

Модель стійкого людського розвитку

Європейська політика України

Глава 9.

Стратегічні партнери України

Лімітрофний статус України і невизначеність стратегічних партнерів

Привабливість і небезпека російського вектора стратегічного партнерства

Роль і реальний вплив США

Інші стратегічні партнери України

Глава 10.

Спадщина, що тягне донизу. Ким стане Л.Кучма для історії?

Глава 11.

Кінець Леонідії – початок Вікторіанії?

Помаранчеві потрясіння: потенціал ідей і українська реальність

Післямова