Михальченко М.І. Україна як нова історична реальність: запасний гравець Європи.

Михальченко М.І. Україна як нова історична реальність: запасний гравець Європи.

Михальченко М.І. Україна як нова історична реальність: запасний гравець Європи. – Дрогобич: ВФ «Відродження», 2004. – 488 с.
ISBN 966-538-148-2 (Опр.)

У монографії розглядаються загальні проблеми пізнання сучасних суспільств у світлі системно - цивілізаційної методології. Україна розглядається як новий, потужний гравець в Європі, доля якого ще визначається об’єктивним і суб’єктивним факторами світового і внутрішнього розвитку. Історія і сучасність, політика, економіка, ідеологія, людський потенціал, регіональний фактор – ці та інші детермінанти цивілізаційного становлення і розвитку України проаналізовані в аспекті оцінки місця і ролі нашої держави в сучасному світопорядку.

З повною версією монографії можна ознайомитись тут.

 

Зміст

Попелюшка зажурена. (Замість передмови)

Розділ I.   Модернізм або постмодернізм: пошук нової парадигми аналізу перехідних (транзитних) суспільств

1.1.   Суспільствознавство в пошуках парадигми пізнання модернізацій них процесів

1.2.   Теоретико – модернізаційний аналіз сфер суспільного життя

Розділ II.   Політичні реформи як гасло і реальність модернізації

2.1.   Від революційних буревіїв до цивілізованих політичних змін

2.2.   Реформи в державі як необхідність

Розділ III.   Сталий економічний розвиток – примхлива мрія України

3.1.   Економічна модернізація як механізм сталого економічного розвитку

3.2.   Економічні реформи в Україні: ступінь цілеспрямованості і гуманістичності

Розділ IV.   Ідеології стабільного суспільства і національна ідея

4.1.   Ідеологічна творчість в умовах незалежної України

4.2.   Від моно ідеологічної партократичної держави до багатопартійного, плюроідеологічного суспільства

4.3.   Ідеолого-політичне сум’яття в Україні: де вихід?

Розділ V.   Людський потенціал України у вимірах ХХІ століття

5.1.   Як формується сучасна українська еліта?

5.2.   Історична відповідальність народу як гуманістична проблема

Розділ VI.   Українська цивілізація як історичний феномен

6.1.   Українська етнічна і політична цивілізація

6.2.   Лімітрофні характеристики української політичної цивілізації

Розділ VII.   Геополітична стратегія і тактика України

7.1.   Політичний вибір України: як пройти між Сциллою минулого і Харібдою майбутнього?

7.2.   Парадигма зовнішньої політики України: шукайте і знайдете

Розділ VIII.   Чи варто Європейському Союзові рахуватися з Україною в реалізації своєї геостратегії?

Розділ IX.   Регіональний фактор в Україні: унітаризм чи федералізм

9.1.   Категоріально – понятійні аспекти аналізу ролі регіонального фактора

9.2.   Теоретичні проблеми дослідження регіоналізації України

Післямова

Використання цих матеріалів дозволяється лише за умови посилання на сайт інституту або текстову версію книги.