Нагорна Л.П. Історична культура: концепт, інформаційний ресурс, рефлективний потенціал.

Нагорна Л.П. Історична культура: концепт, інформаційний ресурс, рефлективний потенціал.

Нагорна Л.П. Історична культура: концепт, інформаційний ресурс, рефлективний потенціал. / Л.П. Нагорна – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2014. – 382 с.
ISBN 978-966-02-7177-7

У монографії розкрито сутність основоположної у західній історичній культурології, але поки що незвичної для вітчизняної термінопрактики категорії «історична культура» - як фактора формування «образу минулого» у процесі взаємодії професійного історичного знання й колективної пам’яті соціумів. Історична культура представлена як новітній концепт раціональності  в історичному пізнанні, як системне поєднання принципів артикулювання, інтерпретування, репрезентацій минулого, як вдала знахідка в системі категоріальної операціоналізації наукових понять. Аналізуються механізми циркуляції історичних ідей, які, будучи засвоєними суспільством, перетворюються на частину його ментального й вербального фонду й мотиваційний стимул. Розглянуто можливості використання модусів історичної культури в системі викладання та громадянської освіти. Розрахована на науковців, політиків, журналістів, студентів – усіх, кого цікавить проблеми теорії історії й сучасні українські реалії.

Завантажити повну версію

ЗМІСТ

Вступ

Розділ 1. Концепт «історична культура»: сучасне бачення

Часові режими культури та їхні трансформації

Історична культура: зміст поняття

Орієнтаційні модулі концепту «історична культура»

Рефлексивний діапазон

Проблема розмежування лексичних полів

Метафоротворчість в історичному мисленні

Поняття «інтелектуальна культура»

Розділ ІІ. Когнітивний вимір історичної культури: проблеми репрезентацій

Еволюція історичних знань та методів їхньої репрезентації

Нове бачення історизму

Культурні універсалії у пізнавальному процесі

Історична репрезентація як інструмент пояснення

Системність в історіографічних побудовах

Розділ ІІІ. Репрезентація минулого у вітчизняних наративах

Вітчизняна історія у світовому контексті

Пастки «режимів споглядання»

Нові шляхи в історичному мислені: як їх відшукати?

Можливі напрями переформатування пояснювальних моделей

Розділ IV. Естетичні параметри історичної культури: візуалізація образів, «місця пам’яті»

Історична пам’ять як культурний феномен

Космогонічна міфотворчість та ідеологізація пам’яті

Культура пригадування й реконструкція уяви

Працююча пам’ять

Образ в системі символів історичної культури

Місця чи орієнтири пам’яті?

Пам’ять, забуття, прощення

Теорії травми й культура оптимізму

Розділ V. Соціальна контекстуалізація історичної культури

Культурна мобілізація минулого в суспільних практиках

Нові механізми репрезентації знання

Історична дидактика: проблеми підручника

Що шукаємо і що втрачаємо

Ризики нерозуміння й реальні загрози

«Історія для всіх» – чергова ілюзія чи нагальна потреба?

Прикладна етика як проектно-орієнтоване знання

Відповідальність історика: етичний вимір

Післямова