Нагорна Л.П. Політична мова і мовна політика: діапазон можливостей політичної лінгвістики.

Нагорна Л.П. Політична мова і мовна політика: діапазон можливостей політичної лінгвістики.

Нагорна Л.П. Політична мова і мовна політика: діапазон можливостей політичної лінгвістики. – К.: Світогляд, 2005. – 315 с.
ISBN 966-8837-00-2

У монографії висвітлюється взаємодія політики і мови крізь призму підходів, що утверджуються у процесі становлення нової субдисципліни в системі політичних наук – політичної лінгвістики. Книга вводить читача у складний світ дискурсів, комунікативної взаємодії, політичних метафор, ідентичностей, мовного регулювання. При цьому пошук «політики у мові і мови у політиці» ведеться із залученням напрацювань суміжних галузей наукового знання – етнополітології, лінгвокульторології, соціолінгвістики тощо.

Розрахована на політиків, науковців, журналістів, усіх, хто цікавиться проблемами політології й лінгвістики.

Завантажити повну версію

ЗМІСТ

ВСТУП

Розділ I.   ПОЛІТИЧНА ЛІНГВІСТИКА: ШЛЯХИ САМОСТВЕРДЖЕННЯ

1.    Дослідження функцій мови: від семіотики до політичної лінгвістики

2.   Політичний дискурс як об’єкт наукового аналізу

3.   Предметне поле політичної лінгвістики

Розділ II.   ПОЛІТИЧНА МОВА В СИСТЕМІ КОМУНІКАЦІЙНИХ ЗВ’ЯЗКІВ

1.   Мова політики: поняття і феномен

2.   Інформаційні технології і масова свідомість

3.   Культура конфлікту і етика відповідальності

Розділ III.   МОВНО-ЛІНГВІСТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМ ІДЕНТИЧНОСТІ І НАЦІЄТВОРЕННЯ

1.   Глобалізація і культурно-мовна ідентичність: конструктивістський підхід

2.   Нація, націоналізм, національна ідея: структура концептів

3.   Національна ідентичність як проблема вибору: український досвід

4.   Територіальний вимір ідентичності і політико-мовні процеси

Розділ IV.   МОВНА ПОЛІТИКА І МОВНО-КУЛЬТУРНИЙ ДІАЛОГ

1.   Мова і проблеми культурного суверенітету

2.   Українська мова: досвід і статус

3.   Проблема двомовності в Україні і напрями коригування мовної політики

ПІСЛЯМОВА