Нагорна Л.П. Соціокультурна ідентичність: пастки ціннісних розмежувань.

Нагорна Л.П. Соціокультурна ідентичність: пастки ціннісних розмежувань.

Нагорна Л.П. Соціокультурна ідентичність: пастки ціннісних розмежувань. – К., ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2011. – 272 с.
ISBN 978-966-02-6125-9

Монографія представляє український соціум у контексті його субкультурної диференціації й ціннісної варіативності. Місце і роль соціокультурних і ідентичностей (етнічних, територіальних, професійних, гендерних, релігійних та інших) аналізуються з врахуванням домінуючих у різних сегментах поляризованого соціуму ціннісних настанов та поведінкових стереотипів. Головний акцент зроблено на осмисленні ризиків і загроз, породжених травмованою історичною пам’яттю, антиномічністю політичних орієнтацій і сформованою на цій основі диверсифікацією суспільної свідомості.

Розрахована на політиків, науковців, журналістів, студентів – усіх, кого цікавлять реалії української незалежності.

Завантажити повну версію

ЗМІСТ

Вступ

Розділ 1. Соціокультурна ідентичність: структурування предметних полів

Проблема категоризації й ієрархізації ідентифікаційної сфери

Тезаурус соціокультурної ідентичності: шляхи осучаснення

Ідентифікаційні процеси у вітчизняному політичному полі: методологія й методи дослідження

Розділ 2. Культурно-ціннісна само ідентифікація: синхронічний аспект

Соціокультурна су система суспільства: парадокси запізнілого націєтворення

Ідентифікаційні кризи: вчора й сьогодні

Конкуренція альтернативних ідентичностей: ризики негативної мобілізації

Мовний контекст: ідентифікаційних практик

Розділ 3. Самоідентифікація в символічному просторі: діахронний аспект

Раціональний та магічний типи свідомості

Самоідентифікація у контакті і Історією: історична свідомість

Культура історичної пам’яті

Розділ 4. Шляхи й механізми соціокультурної інтеграції

Моделі соціогуманітарної політики: парадокси відкритості

Етнонаціональний компонент політики ідентичності: напрями модернізації

Моральність у політиці ідентичності як консолідаційна стратегія

Післямова