Національна культура в сучасній Україні

Національна культура в сучасній Україні

Національна культура в сучасній Україні (Голова ред. колегії І.Ф. Курас). – К.: Асоціація "Україно", 1995. – 336 с.
ISBN 5-7707-8537-3

У книзі висвітлюються актуальні проблеми розвитку сучасної української культури. Закономірності й тенденції в культурному житті України розглядаються в контексті процесу державотворення, духовного відродження та формування національної самосвідомості. Для фахівців, що займаються розробкою культурологічної тематики, викладачів вищих учбових закладів, аспірантів, студентів.


ЗМІСТ

Передмова

Розділ І. НАЦІЯ, КУЛЬТУРА, КУЛЬТУРОЛОГІЯ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ

К.П.Шудря. Національна культура як філософська проблема

B.С. Пазенок. Національна гідність як цінність культури

C.Д. Безклубенко. Відродження культури і розбудова нації: дві концепції (критична історико-філософська інтерпретація)

М. Ф. Рибачук, М.І. Кирюшко. Етнокультурний контекст розвитку релі­гієзнавства

Н.О. Старовойтова. Художня творчість у системі національної культури

В.Б. Безверхий, О.В. Клинченко. Політична культура українського народу: з історії в сучасність

Розділ II. НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНІ АСПЕКТИ УКРАЇНОЗНАВСТВА

П.П.Кононенко, Т.П. Кононенко. Культура у системі українознавства

В.І.Наулко. Український етнос і мова (соціолінгвістичний нарис)

І.Ф.Ляшенко. Етномистецтвознавчі проблеми української культурології

В.П.Андрущенко, 3.Ф. Самчук. «Українська людина» у суперечностях історії: соціокультурний вимір

Розділ III. КУЛЬТУРНА ПОЛІТИКА І НАЦІОНАЛЬНА САМОСВІДОМІСТЬ: ДІАЛЕКТИКА ВЗАЄМОДІЇ

A.К. Бичко. Моральний зміст менталітету українців

Л.П. Нагорна, Я. В. Верменич. Мовна політика і національна самосві­домість: уроки минулого і сьогодення

B.І. Юрчук. 3 історії культури України (40—60-ті роки)

В.О.Кудін. Кордоцентризм і раціоналізм (про основи нашої духовності)

Є.І. Суїменко,  О.М.Семашко.  Культурне  життя  України  в  період соціально-економічних перетворень (досвід соціологічних спостере­жень)