Національні меншини України в політичних процесах ХХ–ХХІ століть: стан і проблеми дослідження

Національні меншини України в політичних процесах ХХ–ХХІ століть: стан і проблеми дослідження

Національні меншини України в політичних процесах ХХ – ХХІ століть: стан і проблеми дослідження / авт. кол.: Котигоренко В.О. (керівник), Калакура О.Я., Ковач Л.Л., Коцур В.В., Кочан Н.І., Ляшенко О.О., Ніколаєць Ю.О., Новородовський В.В., Панчук М.І. Київ: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2020. 624 с.
ISBN 978-966-02-9477-6

У книзі представлено результати дослідження досвіду формування, тенденцій, проблем і актуальних завдань розвитку наукового знання про місце і роль національних меншин України в політичних процесах ХХ–ХХІ століть, а саме: а) на початку ХХ століття, б) у роки Першої світової війни, Української революції та державотворення, в) у міжвоєнний період, г) під час Другої світової війни, д) в Українській РСР 1945-1990 років, е) у сучасній Україні.

Видання розраховане на науковців, викладачів, студентів вищих навчальних закладів.

Завантажити повну версію

ЗМІСТ

Передмова. Актуальність теми (В. Котигоренко)

Розділ 1. Національні меншини на теренах України на порозі ХХ століття: наукове вивчення (Н. Кочан)

Розділ 2. Національні меншини України в роки Першої світової війни, Українські революції та державотворення: пізнавальний аспект (В. Коцур)

Розділ 3. Студії з політичної історії національних меншин міжвоєнного періоду:

3.1. На території УСРР / УРСР (О. Калакура)

3.2. На українських землях у складі Польщі, Чехословаччини та Румунії (О. Ковач)

Розділ 4. Національні меншини України в часи Другої світової війни: науковий дискурс (Ю. Ніколаєць)

Розділ 5. Національні меншини в Українській РСР 1945–1990 років: історія дослідження (В. Новородовський)

Розділ 6. Національні меншини в політичному просторі сучасної України: науковий вимір (О. Ляшенко)

Післямова. Діалектика термінів етнополітичної науки і етнополітичних практик (В. Котигоренко, М. Панчук)