Національний суверенітет України в умовах глобалізації

Національний суверенітет України в умовах глобалізації

Національний суверенітет України в умовах глобалізації: Національна доповідь. – К.: Парламентське вид-во, 2011. – 112 с.
ISBN 978-966-611-821-2

Ця книга є третьою у серії запланованих Національною академією наук України щорічних доповідей з актуальних проблем соціально-економічного, суспільно-політичного та культурного розвитку України. Авторами на основі сучасних теоретичних концепцій, що стосуються загальних тенденцій еволюції національного суверенітету в умовах глобалізації, проаналізовано стан і проблемні аспекти національного суверенітету України, запропоновано шляхи його зміцнення відповідно до реальних можливостей країни. Йдеться про наповнення концепції національного суверенітету новим змістом, впровадження додаткових механізмів забезпечення внутрішньої і зовнішньої суверенності України. Книга адресована владній та політичній еліті країни, працівникам сфери державного управління, науковцям, усім зацікавленим у зміцнення потенціалу та авторитету Української держави.

Завантажити повну версію

ЗМІСТ

ВСТУП

1.
СУВЕРЕНІТЕТ І СУВЕРЕННІСТЬ: ФЕНОМЕНОЛОГІЧНІ ОЗНАКИ

2.
СУВЕРЕННІСТЬ УКРАЇНИ У ВИМІРІ ЗОВНІШНІХ І ВНУТРІШНІХ ЧИННИКІВ

2.1.  Національна суверенність України під зовнішнім впливом

2.2.  Внутрішньодержавні чинники суверенітету України

3. СУВЕРЕНІТЕТ УКРАЇНИ У ПРАКТИЧНИХ ВИМІРАХ

3.1.  Проблема збереження і зміцнення національної ідентичності та національної солідарності: комунікативні механізми вирішення

3.2.  Проблема самостійного забезпечення національної безпеки

3.3.  Проблема внутрішнього аспекту національної суверенності: влада і громадяни

4. ПЕРСПЕКТИВИ РЕАЛІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКО СУВЕРЕНІТЕТУ

4.1.  Піднесення якості влади як засіб зміцнення національного суверенітету України

4.2.  Шляхи і засоби зміцнення внутрішньої складової національного суверенітету

4.3.  Стратегія геополітичного та геоекономічного забезпечення національного суверенітету України

ВИСНОВКИ