Наука. Влада. Політика

Наука. Влада. Політика

Наука. Влада. Політика / Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф.Кураса НАН України; редкол.: М.І.Михальченко (голова) та ін. – К.: Знання України, 2008. – 240 с.
ISBN 978-966-02-4605-8

Збірник наукових праць, підготовлений за результатами виконання теми «Теоретичні проблеми наукового забезпечення суспільних перетворень: політологічний аспект». У ньому міститься праці з актуальних проблем теоретичного забезпечення системних реформ в Україні, політичної модернізації країни, трансформації окремих галузей суспільствознавства, зокрема освіти.

ЗМІСТ

Михальченко М. Політика регульованих суспільних перетворень – результат реалізації теорії сучасних модернізацій

Рудич Ф. Політична система сучасної України: спроба політологічного аналізу

Онищенко О. Загальнолюдські цінності – історична платформа цивілізації майбутнього

Сліпень П. Політичні цінності й ідеологія у форматі стратегії формування ефективної держави та суспільних відносин

Дергачов О. Становлення державності за умов інтернаціоналізації

Шайгородський Ю. Становлення глобалістського підходу до національної політики: протиріччя української моделі цивілізаційного розвитку

Кубальський О. Влада та наука: деякі аспекти взаємодії

Гладуняк І. Політичне управління як фактор підвищення ефективності держави

Андреєва О. Система безпеки України як категорія політичної теорії і практики

Нагорна Л. Регіональна ідентичність як фактор впливу на вітчизняний політичний процес

Самчук З. Функціонально-інструментальний аналіз науково-освітньої сфери в контексті суспільно-політичної дійсності

Рудяков П. Влада та філологія: чи можливий перехід від неоголошеної «холодної війни» до спільних кроків?