Наукові записки 1 (45), 2010

Наукові записки 1 (45), 2010

Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України. – 2010 / 1 (45) – 322 с.

Завантажити повну версію


ЗМІСТ

Слово до читача

Розділ 1.   ПОЛІТИЧНИЙ РЕЖИМ, ПОЛІТИЧНИЙ КЛАС: СПЕЦИФІКА ФОРМУВАННЯ, ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ

Рудич Ф.М. Політичний режим та народовладдя: методологічний контекст

Пахарев А.Д. Политические элиты современной Украины: каналы рекрутирования.

Кочубей Л.О. Сучасні політичні еліти та політичний клас: визначення, моделі та особливості становлення

Ганжуров Ю.С. Особливості структуризації українського парламенту

Кудряченко А.І. Місце і роль дипломатичної еліти у визначенні і реалізації зовнішньої політики Української держави

Цюрупа М.В. Військова еліта України: її місце і роль у структурі правлячого класу

Брехаря С.Г. Бізнес – еліта в сучасній Україні: засоби впливу на політичний процес

Балабан Р.В. Політичний клас: виклики і ризики

Щербенко Е.В. Політичний клас і вироблення національної ідеї

Кононенко Н.В. Генеза політичного класу Російської Федерації як варіант розв’язання проблеми політичної суб’єктивності на пострадянському просторі

Ляшенко Т.М. Особливості формування політичного класу в країнах Центрально-Східної Європи

Морарь М.В. Політичне лідерство: проблеми теорії та методології

Кучеренко І.М. Трансформація влади в сучасній Україні: моральна й політична специфіка

Бушанський В.В. Естетизм політичних ідеалів і цінностей

Розділ 2.   НАУКОВІ РОЗВІДКИ МОЛОДИХ ДОСЛІДНИКІВ

Опанасюк В.В. Політичний клас у формуванні механізму державної влади в Гетьманаті Б.Хмельницького: екстраполяція на сучасність

Черінько І.П. Проблема розширення Європейського Союзу у зовнішній політиці Сполученого Королівства на сучасному етапі (після розширення ЄС – 2007)

Заблоцька Н.В. Інститут уповноваженого з прав людини як предмет політологічного дослідження

Бєлашко С.О. «Партії влади» в умовах неопатрімоніального режиму

Бишер А. Формирование Палестинского движения сопротивления

Українець Н.П. Закон України «Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей»: технологія ухвалення політичних рішень

Кулик В.М. Політика української влади щодо мас-медій та її вплив на медійний дискурс

Симоненко О.В. Політичні лідери в Україні: наскільки вони можливі (політологічний аналіз)?

Бібліотека інститут інформує

Резніченко О.М. Нове в політичній науці: огляд наукової літератури

Відомості про авторів