Наукові записки 1 (63), 2013

Наукові записки 1 (63), 2013

Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України. – 2013 / 1 (63) – 457 с.

Завантажити повну версію

ЗМІСТ

Слово до читача

І. ОСНОВНИЙ НАПРЯМ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УМОВАХ МОДЕРНІЗАЦІЇ

Рудич Ф.М. Основний напрям розвитку українського суспільства в умовах модернізації: спроба політологічного аналізу

Пахарєв А.Д. Перешкоди на шляху формування національної єдності українського суспільства

Білий О.В. Легітимізація і сучасний політичний режим

Зеленько Г.І. Консоціальні практики у політиці країн Центрально-Східної Європи

Ткач Д.І. Становлення та розвиток інституту прем’єр міністра Угорщини новітньої доби (соціально-психологічний аспект)

Кочубей Л.О. Сучасні особливості зовнішньої політики Франції в умовах модернізації

Кудряченко А.І. Що переважить: німецька Європа чи європейська Німеччина

Бевз Т.А. Боротьба за впізнаваність і електорат партії «нового типу» у виборчій кампанії 2012 року

Ганжуров Ю.С. Політична воля та почуття права в контексті законотворення

Кононенко Н.В. Політико-ідеологічні підстави еволюції сучасної Російської держави

Ляшенко Т.М. Національна ідеологія в державах Центральноазійського регіону

Мачуський В.В. Витоки та еволюція міжетнічних конфліктів у незалежній Грузії

Аманмурадов Н. Основные направления внешней политики Туркменистана

Брехаря С.Г. Політика влади стосовно малого та середнього бізнесу і великого капіталу

Щербенко Е.В. Творення засновків політичної мови в сучасній Україні

Черінько І.П. Співвітчизники за кордоном: консульські установи на сторожі національних інтересів України

Курас А.І. Погляди на політику національної безпеки у програмах політичних партій на виборах 2012 р.

Тимошевський А.В. Особенности символики политических партий

ІІ. НАУКОВІ РОЗВІДКИ З АКТУАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ ПОЛІТИЧНОЇ НАУКИ

Світич С.І. Проблеми вивчення стереотипів та стереотипізації: теоретико-методологічні підходи

Хомрач В.П. Основні напрями політико-мовної стабілізації в Україні

Гербут Н.А. Формування егалітарного гендерного світогляду у політичному вимірі: концептуально-історичний аналіз

Гербут І.А. Теоретико-методологічні засади виборчої інженерії

Нечипоренко Ю.В. Законодавча та установча функції парламенту Польщі: ефективність виконання

Науменко О.М. Український парламент у дзеркалі статистики

Куценко Є.В. «Виборчі технології» як наукова категорія: сутність і класифікація

Макота А.В. Маркетизація політики: концепт «політичного ринку»

Шайхалієва Ю.А. Феномен політичної корупції в Україні

Резніченко О.М. Бібліотека інформує

Відомості про авторів