Наукові записки 1 (69), 2014

Наукові записки 1 (69), 2014

Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України. – 2014 / 1 (69) – с.283

Завантажити повну версію

ЗМІСТ

ПОЛІТИЧНІ АСПЕКТИ КОНСТРУЮВАННЯ КОЛЕКТИВНО ІДЕНТИЧНОСТІ В УКРАЇНІ: ВИТОКИ ТА ГЕНЕЗА

Кармазіна М.С. Політико-історична ідентичність Донецька: особливості зародження та формування міста та його людського ресурсу (у період до кінця 1980-х років)

Бевз Т.А. Прояви європейської ідентичності в місті Одесі

Ротар Н.Ю. Ідентифікаційний розрив з минулим у Чернівецькій громаді: виборчі кампанії, опитування та референдуми 1989-1991 рр.

Зуйковська А.А. Формування політичної ідентичності у Луганській громаді у 1990 – 2012 рр.: фактори електоральної культури та сегментаці місцевих рад

Зорич О.О. Динаміка електоральних преференцій міської громади Полтави у 1994-2012 рр.

Мельник Н.Т. Особливості політичної ідентифікації у міському середовищі

Кучеренко І.М. Інститут держави у структурі політично ідентичності українського суспільства

ДИЛЕМИ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОГО ПРЕДСТАВНИЦТВА В УКРАЇНІ: СЬОГОДЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Кармазіна М.С. Українські політичні парті: 2013 рік

Бевз Т.А. Феномен «Майдану» як маркер формування політичної ідентифікації міської громади Одеси

Яремчук В.Д. Вплив феномену Євромайдану на зміну політичних ідентичностей жителів Чернігова

Ротар Н.Ю. Конструювання смислів громадянської ідентичності в друкованих ЗМІ України

Зуйковська А.А. Соціальні мережі як середовище політичної комунікації

Відомості про авторів