Наукові записки 1 (93), 2018

Наукові записки 1 (93), 2018

Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. – 2018 / 1 (93) – 311с.

ЗМІСТ 

РЕГІОНАЛЬНІ ПОЛІТИЧНІ РЕЖИМИ В УКРАЇНІ: ПІДСТАВИ ФОРМУВАННЯ, СПЕЦИФІКА ФУНКЦІОНУВАННЯ, ОСОБЛИВОСТІ ТРАНСФОРМАЦІЇ

 1. Марія Кармазіна. Регіональні політичні партії в Україні (1991 – початок 2018 рр.)
 2. Микола Горбатюк. Діяльність НДП як «партії влади» у контексті формування регіонального політичного режиму (на прикладі Вінницької області)
 3. Тетяна Бевз. Специфіка функціонування регіонального політичного режиму Дніпропетровщини в умовах російсько-української війни (2014 – початок 2018 рр.)
 4. В’ячеслав Яремчук. Вибори до органів місцевого самоврядування 1990-2015 рр. як індикатор стану регіональних політичних режимів (на прикладі Львівської області)
 5. Аліна Ясінська. Підстави формування регіональних політичних режимів у Харківській області (1991-2017 рр.)
 6. Наталія Ротар. Вибори як механізм формування та динаміки регіонального політичного режиму у Чернівецькій області

ВИКЛИКИ Й ІНТЕГРАЦІЙНІ ПЕРСПЕКТИВИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ РОСІЙСЬКОЇ АГРЕСІЇ В КРИМУ ТА НА ДОНБАСІ: АНАЛІЗ ОЦІНОК ЗАРУБІЖНИХ АНАЛІТИКІВ І ЕКСПЕРТІВ

 1. Микола Горбатюк. Експертне середовище Республіки Молдова про сучасні виклики та інтеграційні перспективи України в контексті російської агресії в Криму та на Донбасі
 2. Валентина Нападиста. Україна в контексті викликів та загроз: погляд з країн Балтії 

ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ Й МИНУЛОГО

 1. Тетяна Бевз. Соборність України: виклики і загрози
 2. Тетяна Василевська. Публічні інтелектуали: в пошуках призначення
 3. Юрій Ладний. Політика Центральної Ради у сфері міжнаціональних відносин на етапі мирного розвитку революції (березень – листопад 1917 р.): Історико-політологічні дискурси