Наукові записки 1 (97), 2019

Наукові записки 1 (97), 2019

Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. – 2019 / 1 (97) – 397 с.
ISSN 2524-0137

Завантажити повну версію

ЗМІСТ

РЕГІОНАЛЬНІ ПОЛІТИЧНІ ЕЛІТИ В УКРАЇНІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

Марія Кармазіна. Політичні партії України у процесі виборів Президента України у 2019 р.: кількісно-якісний аналіз участі

Марія Кармазіна. Вибори – 2019: цінності й орієнтири політичної еліти (аналіз передвиборчих програм кандидатів на пост Президента України)

Тетяна Бевз. Роль Центральної виборчої комісії у здійсненні реформи децентралізації в Україні (2015-2019 рр.)

Оксана Зорич. Особливості трансформації регіональної політичної еліти в умовах президентських та парламентських виборів – 2019 (на прикладі Полтавської області)

Тетян Бевз. Законодавча база реалізації реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні: здобутки і прорахунки

Микола Горбатюк. Вплив регіональної і місцевих політичних еліт на проведення реформи децентралізації у Вінницькій області

Наталія Ротар. Застосування інструментів рейтингового оцінювання функціонування регіональних політичних еліт (на прикладі Чернівецької області)

ІСТОРІОГРАФІЯ ТА ЕМПІРИЧНА БАЗА ДОСЛІДЖЕНЬ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИЧНОЇ ЕЛІТИ

В’ячеслав Яремчук. Політична еліта Івано-Франківщини: сучасний історіографічний дискурс

В’ячеслав Яремчук. Політична еліта Івано-Франківської області: джерельна база дослідження

Аліна Ясінська. Регіональна політична еліта Львівщини: історіографія проблеми

ПРОБЛЕМИ ЕТНОПОЛІТИКИ

Юрій Ніколаєць. Поляки в Україні у роки Другої світової війни: сучасний науковий дискурс

Марія Боровець, Максим Гон. Етнократія: витоки й сутність