Наукові записки 2 (46), 2010

Наукові записки 2 (46), 2010

Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України. – 2010 / 2 (46) – 322 с.

Завантажити повну версію

ЗМІСТ

Євтух В. Українські ідентичності та перспективи взаємодії України з європейськими та трансатлантичними структурами

Рафальський О. Регіоналізм в Україні: проблеми і перспективи

Кучабський О. Проблема федералізму в контексті адміністративно-територіальної реформи в Україні

Зварич І. Регіональні особливості етнополітичних процесів у контексті електоральних настроїв українського суспільства

Красівський О. Проблеми регіоналізму в умовах європейських інтеграційних процесів

Панчук М. Політичні контексти етнонаціональної пам’яті

Войналович В., Кочан Н. Регіональні особливості інституалізації релігійного простору України

Макаренко Н. Національна ідентичність: особливості регіонального виміру

Ляшенко О. Участь етнополітичних партій у політичному процесі в Україні: досвід і перспективи

Ковач Л. Мовна ситуація та мовна політика в Україні

Ніколаєць Ю. Українізація наприкінці ХХ ст.. – на початку ХХІ ст.

Калакура О. Етнокультурний діалог як чинник формування міжнаціональної злагоди

Марчук Н. Роль і місце Карпатської України в процесі само ідентифікації русинів Закарпаття

Дем’яненко Б. Українські ЗМІ в конструюванні політичної реальності і віртуалізації політичного процесу (помірковані технології)

Генник М. Проблема української меншини в Польщі у процесі міжнаціонального примирення

Жовківська Г. Особливості німецької імміграційної політики в контексті глобального змагання за «кращі уми»

Азізян С. Міжнаціональні відносини в Західній Україні: галицькі вірмени і Голокост (1941-1944 рр.)

Аникин В. Этническая терпимость как историческое явление: уроки Молдовы

Панасюк Л. До витоків білінгвізму в Україні: мовна асиміляція населення українських міст в межах Речі Посполитої та Російської імперії

Ярмоленко М. Етносоціокультурні трансформації на Українсько-Польсько-Білоруському пограниччі у 40-ї роки ХХ ст..

Відомості про авторів