Наукові записки 2 (76), 2015

Наукові записки 2 (76), 2015

Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України. – 2015 / 2 (76) – с.317

Завантажити повну версію

ЗМІСТ

Слово до читача

РОЗДІЛ І. ПРОБЛЕМА ВЗАЄМОВІДНОСИН ПОЛІТИЧНОЇ ВЛАДИ ТА ОПОЗИЦІЇ

Рудич Ф.М. Політична влада та опозиція в Україні: спроба політологічного аналізу

Пахарєв А.Д. Політичні лідери лівої опозиції: проблема консолідації

Кочубей Л.О. Взаємодія влади та опозиції у Франції: досвід для України

Зеленько Г.І. Передумови формування конструктивної опозиції в країнах Вишеградської групи

Ляшенко Т.М. Перспективи «русского мира» в країнах Центральної Азії на сучасному етапі

Щербенко Е.В. Національне примирення як момент солідаризації у владно-опозиційному вимірі політичного дискурсу

Балабан Р.В. Майдан як політичний інститут

Кононенко Н.В. Сучасна російська опозиція – міф чи реальність?

Брехаря С.Г. Політична суб’єктивність малого і середнього бізнесу в Україні

Мачуський В.В. Влада і опозиція в державах Закавказзя

Курас А.І. Національна безпека Білорусі: військово-політичні парадигми

Кривицька О.В. Дихотомія «свій» / «чужий» у контексті теорій кордонів та порубіжжя

РОЗДІЛ ІІ. НАУКОВІ РОЗВІДКИ З АКТУАЛЬНИХ ПИТАНЬ ПОЛІТИЧНОЇ НАУКИ

Куценко Є. Регіональна диференціація електорального простору України: аспект виборчих технологій

Матієк О.М. Зовнішньополітична ідентичність як наднаціональний конструкт і передумова реалізації українського інтеграційного проекту

Пашенко В.І. Особливості дослідження структури влади в міських спільнотах в Україні

Гербут І.А. Виборчі системи в аспекті інтересів опозиційних партій та репрезентативності парламенту в сучасній Україні

Гербут Н.А. Вплив виборчих систем на гендерне представництво у Верховній Раді України

Петренко К.М. Інституційне забезпечення діяльності громадських об’єднань у країнах Центрально-Східної Європи (ЦСЄ)

Опанасюк В.В. Ризики модернізації: політична стабільність напередодні реформ в Україні

Резніченко О.М. Бібліотека інформує

Відомості про авторів