Наукові записки 2 (82), 2016

Наукові записки 2 (82), 2016

Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. – 2016 / 2 (82) – с. 311

Завантажити повну версію

ЗМІСТ

І. СОЦІОКУЛЬТУРНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ: ЕТНОПОЛІТИЧНІ ЧИННИКИ

Ю. Поліщук Соціокультурні трансформаці в сучасній Україні як об’єкт дослідження вітчизняних науковців

В. Перевезій Проблема політично участі церков у зарубіжних наукових дослідженнях

В. Войналович Геополітичні орієнтації громадян України як вияв цивілізаційної ідентичності українського суспільства

О. Кривицька Дослідження пограниччя у контексті парадигми простору

В. Кулик Мова й ідентичність в Україні після Євромайдану

М. Рябчук Декомунізація чи деколонізація? Що показали політичні дискусії з приводу «декомунізаційних» законів?

Р. Балабан Люстрація по-українськи. Політологічний аспект: виклики і перспективи

С. Білошицький Міжнародний міграція як різновид сучасної зброї: соціокультурний та політичний аспекти

ІІ. РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ ЕТНОПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

В. Котигоренко, О. Рафальський Гіпотеза зв’язку політичних переваг, орієнтація та політичної поведінки населення Галичини з параметрами і чинниками етнонаціональної компетенції регіональної ідентичності

М. Панчук, М. Рябчук Національно-громадянські ідентичності та ціннісні орієнтації мешканців Галичини

Ю. Ніколаєць. Динаміка етнічної та етносоціальної структури населення Галичини на початку другої світової війни (1939-1941 рр.)

О. Ляшенко Деякі аспекти дослідження регіональної ідентичності

О. Калакура Цивілізаційний вимір українсько-польської співпраці на тлі євроінтеграційних процесів (досвід Галичини)

Ю. Ладний Етнополітика в Україні 1917-1921 рр.: історико-етнологічний дискурс

Відомості про авторів