Наукові записки 2 (88), 2017

Наукові записки 2 (88), 2017

Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. – 2017 / 2 (88) – 367 с.

Завантажити повну версію

ЗМІСТ

РЕГІОНАЛЬНІ ПОЛІТИЧНІ РЕЖИМИ: ПРОЯВИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ

Кармазіна М.С. Підґрунтя формування регіональних політичних режимів в Україні

Ротар Н.Ю. Інституційний дизайн регіонального політичного режиму у Чернівецькій області

Бевз Т.А. Регіональні політичні режими Дніпропетровщини: етапи формування, специфіка функціонування та особливості трансформації

Яремчук В.Д. Специфіка формування та проявів регіонального політичного режиму у Львівській області

ВИКЛИКИ Й ІНТЕГРАЦІЙНІ ПЕРСПЕКТИВИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ РОСІЙСЬКОЇ АГРЕСІЇ В КРИМУ ТА ДОНБАСІ: АНАЛІЗ ОЦІНОК ЗАРУБІЖНИХ АНАЛІТИКІВ І ЕКСПЕРТІВ

Кармазіна М.С. Оцінка західними інформаційними ресурсами загроз і перспектив України

Бевз Т.А. Європейський вибір України у фокусі російськомовних Інтернет-ресурсів колишніх радянських республік Середньої Азії

СУПЕРЕЧНОСТІ ПОЛІТИЧНОГО ПРОЦЕСУ В УКРАЇНІ

Бевз Т.А. Особливості участі політичних партій в АР Крим у електоральних процесах першого десятиріччя ХХІ ст.

Кривошеїн В.В. Ментальні ризики в ракурсі «Ми» – «Вони»

Гон М.М. Інший на маргінесі української колективної пам’яті

Ладний Ю.А. Етнополітика української національної революції 1917-1921 рр.: методологічний аспект

ПИТАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ПОЛІТИЧНОЇ ПРАКТИКИ

Литвин В.С. Гетерогенність і фактори та індикатори типологізації напівпрезидентської системи державного управління: теоретико-методологічний зріз

Нагорняк І.М. Ініціатива ЄС «Східний партнерство». Інституційні основи, завдання та перспективи змін

Відомості про авторів