Наукові записки 3-4 (99-100), 2019

Наукові записки 3-4 (99-100), 2019

Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. – 2019 / 3-4 (99-100) – 447 с.
ISSN 2524-0137

Завантажити повну версію

ЗМІСТ

Частина І.

ЕТНОПОЛІТИКА В УКРАЇНІ: ЗДОБУТКИ, ВИКЛИКИ, ПЕРСПЕКТИВИ

Рябчук Микола. Українські етнополітичні процеси у дзеркалі західної «гібридної аналітики» (ключова доповідь)

Красівський Орест, Підбережник Надія. Етнополітичні виклики національній безпеці України

Явір Віра. Проблеми в сфері забезпечення прав національних меншин у контексті євроатлантичної інтеграції України

Коцур Віталій. Національні меншини в національно-визвольних змаганнях на теренах України 1917-1921 рр.: сучасний вітчизняний науковий дискурс і уроки минулого

Ковач Леся. Національне питання у міжвоєнній Польщі: аналіз основних концепцій

Ніколаєць Юрій. Кримські татари у роки Другої світової війни: сучасний науковий дискурс

Новородовський Валерій. Національні меншини УРСР в умовах «перебудови» (1985-1991 рр.): погляд вітчизняних дослідників

Ляшенко Олексій. Питання національних меншин у сучасних міждержавних відносинах України

Леонтьєв Іван. Змістовні межі категорії «політичне життя»

Бушанський Валентин. Образи майбутнього на тлі зміни епох

Частина ІІ.

ПРОБЛЕМИ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ

Кресіна Ірина. Етнокультурна автономія як політико-правовий інститут захисту прав національних меншин (ключова доповідь)

Кулик Володимир. Закон про функціонування української мови в світлі преференцій громадян щодо мовної політики держави (ключові доповіді)

Степико Михайло. Сучасні виклики українській національній ідентичності

Поліщук Юрій. Чинники суспільної консолідації в Україні: історіографічний аспект дискурсного поля

Гордієнко Михайло. Міфологема слов’янофільства як шовіністичний проект руйнування української ідентичності

Клюца Сергій. До проблеми гуманітарної політики в координатах українського селянства

Калакура Олег. Етнополітологічне трактування правових засад політики коренізації української полонії

Роїк Наталія. Понятійно-термінологічна основа дослідження політики пам’яті в українсько-польському співробітництві

Набок Світлана. Основні тенденції формування нормативно-когнітивної рамки сучасної політики пам’яті

Частина ІІІ.

ЕТНОПОЛІТИЧНІ АСПЕКТИ МІГРАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ

Малиновська Олена. Етнополітині аспекти міграційної політики (ключова доповідь)

Позняк Олексій. Проблеми імміграційної політики в контексті етнополітичного розвитку (ключова доповідь)

Красівський Денис. Міграційні процеси в Україні: загроза національній безпеці чи перспектива розвитку регіонів

Павленко Валерій, Саварин Віра. Українська еміграція до Італії (1990 – 2010 рр.)

Частина IV.

КОНФЕСІЙНА СИТУАЦІЯ У КОНТЕКСТАХ ЕТНОПОЛІТИКИ

Єленський Віктор. Релігійна свобода і безпека у воюючій країні: випадок України (ключова доповідь)

Здіорук Сергій. Етноконфесійна палітра в умовах гібридної війни Росії проти України

Луценко Вікторія. Забезпечення реалізації прав етноконфесійних меншин як актуальне завдання державної політики України у сфері релігії

Хмільовська Ольга. Загрози Українській державі внаслідок діяльності Російської православної церкви

Резолюція Всеукраїнської наукової конференції «Етнополітика в Україні: дискурс і реалії» (21 листопада 2019 року)

Рекомендації Всеукраїнської наукової конференції «Етнополітика в Україні: дискурс і реалії»