Наукові записки 3 (53), 2011

Наукові записки 3 (53), 2011

Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України. – 2011 / 3 (53) – 347 с.

Завантажити повну версію

ЗМІСТ

I. ПАРТІЇ У ПОЛІТИЧНМУ ПРОЦЕСІ

Кармазіна М. Партагенез: труднощі осмислення

Яковлєв М. Сучасна тематика і методи досліджень політичних партій

Бевз Т.А. Інституціоналізація політичних партій як процес

Рибій О. Партійна картелізація: новий рівень взаємовідносин партій, держави та суспільства

Зеленько Г. Чи інституціоналізувалися політичні партії в Україні

Висоцький О. Партії як суб’єкти здійснення технологій легітимізації політичної влади

Зуйковська А. Ідеологічні засади розвитку політичних партій у сучасній Україні

Гай-Нижник П. Ідеологія сучасних українських консервативних політичних партій (з огляду на програмові засади УНКП та УКП)

Ситник О. Характеристика ідеології сучасних українських націоналістичних партій: теоретико-методологічний аспект

Полтавець С. Геополітична складова у програмах «козацьких» партій України

Матушенко О. Вплив політичної та бізнес-еліти на еволюцію ролі та місця політичних партій у політичній системі України

Любовець О. Політичні партії у парламентських фракціях і групах Верховної Ради України ІІ скликання (1994-1998 рр.)

Мороко В. Вибори 2006 і 2007 рр. на тлі перманентної політичної кризи в Україні

Туник М. Програмні основи єврейських політичних партій щодо вирішення питання національних меншин

Трачук О. Програма національно-державного розвитку України у документах Української партії самостійників-соціалістів

Яремчук В. Сучасна українська історіографія з проблеми українських партійних систем кінця ХІХ – початку ХХ ст.: стан розробки і перспективи

Сіданіч М. Політологічні аспекти еволюції партійних ідеологій загальнонаціональних партій США

II. ПОЛІТИКА І ВЛАДА В ІСТОРИЧНІЙ РЕТРОСПЕКТИВІ

Левенець Є. Теорія розподілу державної влади: сутність, концепція та перспективи

Василевська Т. Політична культура та етика влади

Жиган Д. Соціальна політика держави як суб’єкт політологічного аналізу

Дмитришин Ю. Аналіз політичної реформи в дискурсі Хуана Лінца

Нагорняк М. Пошуки моделі вирішення етнотериторіальних конфліктів на пострадянському просторі

Санченко А. Вплив процесу утвердження національної ідентичності на державотворення в Україні

Зварич І. Структурно-функціональний аналіз у контексті дослідження сучасних етнополітичних процесів

Єфимищ Н. Проблематика ідентичностей та суб’єктності в науковій та громадсько-політичній думці фіно-угорських народів ХХ – початку ХХІ століття

Кальян С. Політика Центральної Ради щодо єврейської національної громади

Полтавець С. Ефективність гетьманської влади Б.Хмельницького

Курас А. Баланс розподілу військового та військово-технічного потенціалу колишнього СРСР у регіоні Закавказзя та Середньої (Центральної) Азії та геостратегічні чинники його впливу на безпеку

III. РЕЦЕНЦІЇ

Кармазіна М. Рецензія на книгу: Лендьел М.О. Місцева демократія у країнах Центральної і Східної Європи. – Ужгород: Мистецька лінія, 2011. – 688 с.

Відомості про авторів