Наукові записки 3 (59), 2012

Наукові записки 3 (59), 2012

Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України. – 2012 / 3 (59) – 383 с.

Завантажити повну версію

ЗМІСТ

І. ПАРТІЇ У ПОЛІТИЧНОМУ ПРОЦЕСІ

Кармазіна М.С. Українська багатопартійність: становлення і розвиток

Яковлєв М.В. Проблема теоретизування в українських суспільствознавчих дисциплінах на прикладі досліджень політичних партій

Рибій О.В. Критерії та інші орієнтири для аналізу рівня інституалізації партійної системи та політичних партій в Україні

Зуйкова А.А. Конвертація партійного капіталу перед виборами: досвід політичної партії «Сильна Україна»

Бевз Т.А. Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» на старті парламентської виборчої кампанії 2012 р.

Гай-Нижник Н.П. Всеукраїнське об’єднання «Свобода» на стартів парламентських виборів 2012 р. (грудень 2011 р. – лютий 2012 р.)

Кохан Г.В. Аналіз програм політичних партій і діяльності громадських рухів на предмет корупційності кандидатів у депутати напередодні парламентських виборів 2012 р.

Яремчук В.Д. Комуністична партія України: аналіз виборчої стратегії та тактики (1994-2012 рр.)

Чабанна М.В. Опортуністична поведінка суб’єктів партійної діяльності

Мороко В.В. Законодавче закріплення статусу політичних партій на тлі політичного протистояння у Верховній Раді (90 – ті рр. ХХ ст. – початок ХХІ ст.)

Чуприй Л.В. Гуманітарні аспекти ідеології сучасних політичних партій

ІІ. ПОЛІТИКА І ВЛАДА В ІСТОРИЧНІЙ РЕТРОСПЕКТИВІ

Полунін О.В. Темпоральні процеси як базис для технології впливу на електоральний вибрір

Мельник Н.Т. Проблема державного суверенітету в умовах глобалізацій них процесів

Висоцький О.Ю. Причини та наслідки кризи віртуалізаційної моделі в Україні

Каращук М.Г. Інформаційна влада: сутність та особливості впливу

Квітка К.А. Медіатизація сучасного політичного життя

Гаман-Голутвина О.В. Политические элиты России и проблемы развития

Полтавець С.В. Форма державного правління на початковому етапі української національної революції середини XVII ст. (Ще раз про спосіб організації влади за гетьманування Б.Хмельницького)

Відомості про авторів