Наукові записки 3 (71), 2014

Наукові записки 3 (71), 2014

Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України. – 2014 / 3 (71) – с.411

Завантажити повну версію

ЗМІСТ

 

ПЕРЕДМОВА

Олександр Майборода. Перспективи партнерської моделі взаємодії між державою і суспільством у сучасній Україні: постановка проблеми

Микола Михальченко. Стратегічний курс України: між Сциллою і Харибдою

Ольга Бабкіна. Деякі теоретико-методологічні проблеми сучасного етапу політичної трансформації в Україні

Максим Розумний. Сучасний етап самовизначення України: виклик тоталітарної мобілізації

Олексій Шевченко. Фундаменталістські аспекти російського проекту та місце в ньому України

Фелікс Рудич. Геополітичний вибір України

Валентин Бушанський. Нові геополітичні протистояння та їх наслідки для України

Олександр Штика. Геополітичний розлом як виклик української державності

Олександр Рябека. Світова держава як продукт глобалізованого організаційного розвитку

Ірина Оніщенко. Чи можливо побудувати ефективну державу в епоху глобалізації?

Юрій Шайгородський. Роль громадського суспільства у становленні нової політичної реальності

Олександр Корнієвьский. Стратегічні пріоритети інституціонального забезпечення державно-громадсько взаємодії в сучасній Україні

Євген Перегуда. Взаємодія політичних сил як фактор формування національних політичних стратегій

Євген Цокур. Проблеми легітимності політичної влади сучасної України

Ірина Кучеренко. Трансформація інституту держави як чинник суспільного розвитку

Сергій Білошицький. Консенсусно-компромісна модель стратегії розвитку України: зміст, завдання, механізми

Наталія Хома. Соціальна держава третього тисячоліття: модернізована модель

Василь Ткаченко. Ідентичність України: з поглядом у майбутнє

Тетяна Бевз. Особливості формування громадянської ідентичності в сучасній Україні

Олена Кривицька. «Зіткнення» ідентичностей як виклик суспільної консолідації

Олег Рудакевич. Актуальні націотворчі ідеї політичної поезії Т. Шевченка

Михайло Цюрупа. Культура миру проти культури ненависті

Тетяна Гнатюк. Політика України щодо закордонного українства: потенціал розвитку

Богдан Слющинський. Взаємовідносини домінуючої культурологічної групи і культурних меншин: соціополітичний аспект

Олексій Колесников. Після Майдану: до питання про стратегію розвитку України

Олеся Мандебура. Зміни в політичному житті в контексті підготовки до президентських виборів в Україні

Ігор Мельничук. Держави пострадянського простору в сучасних геостратегічних документах Російської Федерації

Володимир Бабка. Політичний вплив: тенденції концептуальних змін

Людмила Пономаренко. Можливості засобів безпосередньої демократії у формуванні інноваційної культури

Кирило Євсеєв. Становлення концепту «історична пам’ять»

Тетяна Андрійчук. Громадські консультативно-дорадчі органи: проблеми організації та функціонування

Ганна Гридасова. Трансформація акторів міжнародних відносин: держава та транснаціональні медійні корпорації

Олена Шерман. Вікові параметри іміджу політичного лідера: архетипічне підгрунття та ейджистські стереотипи

Ігор Вдовичин. Доктрина природного права в українській політичній думці 20-30-х рр. ХХ ст.

Лариса Кочубей. Стратегічний курс Асоціації політичних наук України – діяльність у системі Міжнародної асоціації політичних наук

РЕЗОЛЮЦІЯ V КОНГРЕСУ ПОЛІТОЛОГІВ УКРАЇНИ «Стратегічний курс України: політологічний дискурс»

Відомості про авторів