Наукові записки 35, 2007

Наукові записки 35, 2007

Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України: Збірник наукових праць. – К., 2007. – Вип. 35. – 363 с.
ISBN 978-966-02-4329-3

Вийшов друком номер 35 Наукових записок Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф.Кураса НАН України

Збірник містить статті, присвячені аналізу сучасних тенденцій розвитку інституту політичного лідерства в країнах СНД і Балтії, Центральної та Східної Європи, зокрема України; і розгляду змін в українській політиці в контексті євроінтеграції.