Наукові записки 37, 2008

Наукові записки 37, 2008

Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України. – К., 2008. – Вип. 37. – 367 с.
ISBN 987-966-02-4630-8

Вийшов друком номер 37 "Наукових записок Інституту політичних та етнонаціональних досліджень імені І.Ф.Кураса НАН України".

Завантажити повну версію

Розділ I. ЕТНОНАЦІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА: УКРАЇНСЬКИЙ І СВІТОВИЙ ДОСВІД

В.Котигоренко. Етнополітика в Україні: варіант стратегії для держави

І.Зварич. Методи моделювання та прогнозування в етнополітиці

О.Майборода. Проблема політико-правового статусу нововиниклих етнічних груп в Україні

О.Калакура. Трагедія поляків УСРР у контексті політики суцільної колективізації та геноциду українського народу

І.Іванов. Мова в контексті етнонаціонального розвитку України: теоретико-методологічні засади

І.Монолатій. Західноукраїнська етнополітична сфера: суб’єкти і тенденції імперського простору

О.Кривицька. Демаркаційні лінії України: міфи чи реальність

Т.Татаренко. Система районування у регіональному розвитку України

А.Санченко. Вплив процесу утвердження національної ідентичності на державотворення в Україні

Т.Горбань. Українське національне самовизначення: зміст поняття в історичному контексті першої чверті ХХ ст.

Т.Лобода. Організація масового народознавчого руху в Україні в добу коренізації (на прикладі діяльності В.Кравченка)

О.Проскуріна. Політична культура України: сучасні проблеми та досвід становлення в умовах глобалізації (питання теорії та практики)

Ю.Поліщук. Політика російського царизму щодо польської освіти в Правобережній Україні (друга половина ХІХ — початок ХХ століття)

О.Красівський, Т.Мелінишин. Західна Україна в національній політиці Ю.Пілсудського

Розділ II. ПРОБЛЕМИ ЕТНОПОЛІТИЧНОГО РОЗВИТКУ ЗАКАРПАТТЯ

Н.Макаренко. Закарпаття під тиском мадяризації: 1867-1914 рр.

Л.Ковач. Етнокультурний розвиток Закарпаття в період незалежності України

Н.Кочан. Формування етнонаціональної специфіки Закарпатського регіону на зламі XVIII–XIX ст

О.Ляшенко. Русинський партикуляризм у сучасній Україні: витоки, ідеологія, прояв

Розділ III. ПИТАННЯ МІЖНАРОДНОЇ (ЗОВНІШНЬОЇ) ПОЛІТИКИ

Н.Латигіна. Демократизація Центральної та Східної Європи: різноманітні підходи і універсальні ознаки

О.Опанасенко. Українсько-німецькі наукові зв’язки в період 1994-2004 рр

Ю.Волошин. Міжнародно-правові засоби розв’язання греко-турецького конфлікту в контексті процесів європейської міждержавної інтеграці

Ю.Гузинець. Етнополітика Угорської республіки щодо закордонних угорців

С.Білошицький. Геополітичні виклики лібералізації світового порядку

В.Кошелюк, Т.Гринюк. Самопроголошені держави як інструмент геополітичної стратегії провідних держав на Європейському континенті

А.Попок, Є.Васильчук. Особливості еволюції сучасних праворадикальних рухів у Росії

Розділ IV. ДУХОВНЕ ЖИТТЯ В УКРАЇНІ: СТАН ТА ПРОБЛЕМИ

Я.Олексин. Вплив суспільних і демократичних процесів на релігійно-церковне життя в незалежній Україні

С.Краснолюдська. Суб’єктність ісламу у світових політичних процесах

Н.Жулканич. Стан релігійної ситуації і утвердження духовності в сільській місцевості областей українських Карпат (1965–2000 рр.)

Т.Курінна. Аналіз окремих напрямів формування моделі державної політики у сфері благодійності та меценатства в Україні

Г.Васильчук. «Радянська інтелігенція»: сучасні тлумачення та аксіологічні орієнтири

В.Трачук. Політична толерантність як механізм політичної взаємодії: проблеми та перспективи

Відомості про авторів