Наукові записки 38, 2008

Наукові записки 38, 2008

Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України. – К., 2008. – Вип. 38. – 344с.
ISBN 978-966-02-4758-1

Вийшов друком номер 38 "Наукових записок Інституту політичних та етнонаціональних досліджень імені І.Ф.Кураса НАН України".

Завантажити повну версію

РОЗДІЛ І. ПОЛІТИЧНИЙ КЛАС УКРАЇНИ: ТЕНДЕНЦІЇ ФОРМУВАННЯ, СПЕЦИФІКА СТАНОВЛЕННЯ

Ф.М.Рудич. Політичний клас, правляча еліта, їх роль у визначенні й здійсненні внутрішньої і зовнішньої політики Української держави

А.Д.Пахарєв. Бюрократия переходных политических систем: специфика формирования, особенности развития

Л.О.Кочубей. Політична еліта та політичний клас у сучасній політології

О.М.Майборода. Модель виборчої системи і політична відповідальність депутата: проблема взаємозалежності

В.Бурдяк. Новий політичний клас України і суспільні інтереси

Ю.С.Ганжуров. Політична реклама: комунікативний формат і електоральна результативність

Р.В.Балабан. Політичні партії України на шляху до політичного класу

Н.В.Кононенко. Політичний клас у сучасних Україні та Росії: актор чи модератор політичного процесу

М.М.Гнатюк. Україна і геополітична традиція Росії: вплив внутрішніх геополітичних ідей на формування стратегічних пріоритетів

Т.М.Ляшенко. Політичний клас Республіки Казахстан: проблеми формування

Е.В.Щербенко. Руйнування політичної форми в українському політологічному дискурсі (на матеріалі підручників з політології)

М.В.Цюрупа. Розробка і реалізація воєнної політики як царина можливого консенсусу політичних сил України

Є.Б.Кіш. Проблеми регіонального лідерства Вишеградської четвірки у Центральноєвропейському регіоні

А.І.Кудряченко. Євроатлантична інтеграція України як цивілізаційний вибір

І.В.Артьомов, Т.Віціан. Стан українсько-угорського транскордонного співробітництва в контексті євроінтеграційного курсу держави

Т.П.Федорчак. Політичний клас Чеської Республіки: компроміси на шляху до консолідованої демократії

І.Т.Зварич. Регіоналізм як об’єкт міждисциплінарного дослідження

І.П.Черінько. Політичний клас пост революційних держав СНД: загальне, особливе

С.В.Щедров. Політична еліта сучасної України: регіональний аспект

Н.А.Латигіна. Перспективи демократії

РОЗДІЛ ІІ. НАУКОВІ РОЗВІДКИ МОЛОДИХ ДОСЛІДНИКІВ

В.В.Опанасюк. Український Левіафан, або правляча еліта у пошуках ефективної моделі політичної влади

В.В.Романова. Політичний режим у національному та регіональному форматі

О.В.Симоненко. Модернізаційні зрушення політичної системи в незалежній Україні і вплив на них провідних політиків

А.А.Шульгіна. Політичні вибори як чинник електоральної участі

О.В.Шпортько. Маніпулятивний характер впливу телебачення на особистість

О.В.Харченко. Система державного правління Веймарської республіки: політологічний аналіз

М.А.Остапенко. Політичний плюралізм в умовах постіндустріального суспільства: комунікативний вимір

Ю.Мазурок. Веб-присутність органів державної лади України як засіб налагодження зворотного зв’язку в процесах політичних комунікацій

БІБЛІОТЕКА ІНСТИТУТУ ІНФОРМУЄ

Резніченко О.М. Нове в політичній науці: огляд наукової літератури

Відомості про авторів