Наукові записки 4 (54), 2011

Наукові записки 4 (54), 2011

Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України. – 2011 / 4 (54) – 416 с.

Завантажити повну версію

ЗМІСТ

I. СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ЦІННОСТІ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ В ТЕОРЕТИЧНИХ І ПРАКТИЧНИХ ВИМІРАХ

Михальченко М.І. Україна – не Росія: ціннісний аспект відмінностей і загального

Шайгородський Ю.Ж. Аномія як суспільний і особистісний феномен

Ковалевський В.О. Політичні комунікації як інструменти ціннісної динаміки сучасної України

Павлятенко В.В. Політичне насилля і маніпуляція цінностями

Яковлєв О.В. Ціннісні характеристики індивіда як об’єкт маніпулятивного впливу в політиці

Рудяков П.М. Мова як цінність у теорії та на практиці

Яковлєва О.В. Дилеми системи ВНЗ: мова як цінність vs мови як засобу комунікації

Кучеренко І.М. Ціннісні джерела політичної організації українського суспільства

Балабан Р.В. Українські суспільні цінності

Мандебура О.С. Сім’я як цінність у площині суспільних цінностей українців

Гриневич В.А. Політика пам’яті Другої світової війни в Україні: у пошуках ідентичності та консолідації

Шевченко О.К. «Гламуризація» політичної влади як симптом суспільної ціннісної корозії

Бушанський В.В. Постмодерн, кітч, нарцисизм

Лозовицький О.С. Сучасний Схід: демократичний ренесанс чи геополітичний перерозподіл в умовах глобалізації

II. ПОЛІТИЧНИЙ РЕЖИМ І НАРОДОВЛАДДЯ В УКРАЇНІ

Гапоненко В.А. Демократія як універсальна модель політичного режиму: міф чи реальність?

Гербут І.А. Вибори як форма реалізації народовладдя

Балабан Р.В. Якість народовладдя в Україні

Брехаря С.Г. Система взаємовідносин влади і бізнесу в сучасній Україні

Науменко О.М. Сучасна українська політико-управлінська еліта в умовах політичної трансформації суспільства

Гербут Н.А. Представництво жінок у парламенті: європейський досвід та українські реалії

Нагорний С.С. Досвід адміністративно-територіальних реформ у посткомуністичній ЦСЕ: висновки для України

Ляхович В.С. Політичні режими Росії та Білорусі

Кононенко Н.В. Політичний режим сучасної Росії: чому демократії не вийшло

Щербенко Е.В. «Горе от ума» як дзеркало провалу російських реформ

Ляшенко Т.М. Політичні режими країн Центральної Азії: нестійка рівновага

Мачуський В.В. Характеристика політичного режиму в Азербайджанській Республіці

Черінько І.П. Дуалістична монархія як різновид конституційно-монархічного політичного режиму (переважно на прикладі Королівства Тонга)

III. ЕТНОНАЦІОНАЛЬНІ ВІДНОСИНИ

Басараб М.М. Етнічний сепаратизм: іманентна конфліктність чи відповідь на загрози цінностям

Туров І.В. Антисемітизм в Україні в ХХІ ст.: політичний ракурс динаміки змін

Подольський А.Ю. Етнополітичні аспекти міжнаціональних взаємин на Південному Кавказі протягом ХХ століття: погляд з України

Заремба О.В. «Загрожені культури»: теоретичні підходи у етнополітичному контексті пострадянської Росії

Єфимищ Н.М. Формування ідеологічних засад національного відродження фіно-угорських народів у 1920-х – 1930 років

Козерод О.В. Актуальні проблеми боротьби з тероризмом у Європі

IV. СТУДІЇ МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ

Федоренко О.А. Ідейно – теоретичні аспекти дискурсу політичної ідентичності в українському суспільстві на початку ХХІ століття

Левенець Є.Ю. Проблеми та перспективи процесу оптимізації органів державної влади в Україні: історіографія питання

Черінько І.П. Розвиток лобізму в Україні як перспективний шлях модернізації громадянського суспільства та розвитку неурядових організацій

Жиган Д.Ф. Соціальна політика держави як об’єкт політологічного аналізу

Палько О.П. Австро – марксизм у контексті європейських соціалістичних доктрин

Відомості про авторів