Наукові записки 4 (66), 2013

Наукові записки 4 (66), 2013

Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України. – 2013 / 4 (66) – с.

Завантажити повну версію

ЗМІСТ

І. ВЛАДА ТА ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО: МОЖЛИВІСТЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДІАЛОГУ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ

Майборода Олександр. Проблеми і перспективи національного конструювання в сучасній Україні

Кочубей Лариса. «Мовчазний спротив» проти влади: особиста відповідальність українців за стан справ у суспільстві

Чорний Олександр. Маркетингова комунікаційна політика в політичних комунікаціях: конвергенція і розрив двох теорій і практик

Піляєв Ігор. Особливості взаємодії демократичної держави і громадянського суспільства у сфері захисту національних меншин: досвід країн Вишеградської групи та Балтії

Бевз Тетяна. «Образ» громадянського суспільства у документах політичних партій і його взаємодія з опозицією

Андрійчук Тетяна. Урядові рішення як складова розвитку громадянського суспільства

ІІ. ПОЛІТИЧНІ ІНСТИТУТИ ТА ЇХ ТРАНСФОРМАЦІЯ НА ПОСТРАДЯНСЬКОМУ ПРОСТОРІ

Михальченко Микола. Суспільний вплив на діяльність державних інститутів

Кучеренко Ірина. Особливості формування інституту держави крізь призму політичних процесів в Україні

Павко Анатолій. Дослідження теоретико-методологічних і прикладних проблем функціонування політичних режимів у новітній російській політичній думці

Рябчук Микола. Специфічна сила «слабкої держави»: інституалізація авторитаризму у пострадянській Україні

Шевченко Олексій. «Смерть політики» та її прояви в інституціональному аспекті сучасних пострадянських країн

Рафальський Ігор. Суб’єкти права на самовизначення

Мироненко Петро. Визначальні проблеми і перспективи розвитку форми правління України

Пробийголова Наталія. Технології де міфологізації українського виборчого процесу

Балабан Ростислав. Прозорість бюджетного процесу 2012-2013 рр. (Киргизстан, Україна, Казахстан)

ІІІ. ЗАГАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУСПІЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

Акайомова Анжела. Символічне втілення інтертекстувальності рекламних повідомлень та вплив ментальних особливостей реципієнтів на їх сприйняття.

Мандебура Олеся. Конструювання концепту опозиції в українському медіа-просторі (на матеріалах електронних ЗМІ)

Полянська Вікторія. Комунікативні аспекти політичної естетики: теорія та практика

Ковалевський Владислав. Порядок денний: теорія і метод структурування політичної реальності

IV. ІСТОРИЧНА РЕТРОСПЕКТИВА СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ

Подольський Анатолій. Історія Голокосту в Україні: історія, свідчення, увічнення. Спроба осмислення сучасної історіографії питання

Козерог Олег. Сучасна єврейська громада Європи: основні проблеми та виклики (на прикладі Великої Британії)

Горєлов Микола. Глухий кут Переяславського процесу

Шпак Віктор. Особливості малого підприємництва в Україні та за кордоном у 1990-2000 рр.

Ткаченко Ігор. Історична ретроспектива взаємин України з Чеською Республікою

Палько Олена. Історичний досвід реалізації принципу національно-культурної автономії в Естонії

Відомості про авторів