Наукові записки 43, 2009

Наукові записки 43, 2009

Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса: Збірник наукових праць. – К.:, 2009. – Вип. 43 – 383 с.
ISBN 966-02-2769-8 (серія) ISBN 978-966-02-5322-3 (Вип.)

Збірник містить статті, присвячені з'ясуванню соціально-політичних проблем революцій і реформ в Україні в контексті їх співвідношення та взаємовпливів. Частина статей висвітлює період Національної революції середини XVII ст. та соціально-політичного життя українців в Російській і Австро-Угорській імперіях. Основний блок досліджень торкається періоду Української революції 1917-1921 рр. і охоплює чи не всі її державно-політичні формації (періоди Центральної Ради, Української Держави, УНР Директорії, ЗУНР та УСРР). Приділено увагу й питанню становлення і падіння Карпатської України та ІІ світовій війні. Заключна частина збірника присвячена аналізу окремих проблем сучасної України як у контексті перспектив її внутрішнього розвитку, так і зовнішньополітичних орієнтирів.

Завантажити повну версію

ЗМІСТ

Передмова

Полтавець С. Конфліктний потенціал політичних ідей в Українській національній революції середини XVII століття

Степанчук Ю. Козацька старшина у політичних планах царату у період діяльності Першої Малоросійської колегії в Україні

Яремчук В. Загальна Українська Рада (1915 – 1916 рр.) як вияв системних дій українських політичних сил Наддніпрянської та Наддністрянської України

Любовець О. Перша коаліція Тимчасового уряду – перший досвід об’єднання «всіх живих сил» революції

Жванко Л. Деякі аспекти дослідження проблеми біженства Першої світової війни на початку Української революції

Мельник О. Становлення вищих державних органів влади в Українській Народній Республіці (1917 – 1918 рр.)

Стрілець В. Невдала спроба «українізації» уряду (Позиція Української партії соціалістів – федералістів у перші дні Української Держави гетьмана П.Скоропадського)

Кучер В. Суспільно-політична та військова діяльність отамана Ю.Тютюнника у першій половині 1919 р.

Корновенко С. Заходи Особливої наради з проведення весняної посівної кампанії та жнив на підконтрольних українських територіях у 1919 р.

Солдатенко В. Зимовий похід Армії УНР в історіографічному зрізі (грудень 1919 – травень 1920 рр.)

Бевз Т. Українські есери у пошуках компромісу між різними політичними силами доби Директорії

Огієнко В. Націонал-комунізм у добу Української революції

Пономаренко О. Релігійні чинники українського державотворення

Собачко О. Встановлення монополії партійної критики в літературі в 1927 – 1932 роках

Цубов Л. На шляху до державності (До 70 – річчя проголошення незалежності Карпатської України)

Кучер В. Рух опору на перешкоді нацистських злочинів в Україні

Штейнле О. Номенклатура в системі влади УРСР другої половини 1940 – х – початку 1950 – х років.

Прилуцька О. Українська багатопартійність в історичних студіях І.Ф.Кураса

Бойко-Бойчук Л. Суспільні реформи як керовані соціальні інновації: методологічні засади моделювання

Каращук М. Правове забезпечення інформаційної влади в сучасній Україні

Омельчук В. Врегулювання церковно-державних взаємин як чинник формування єдності гуманітарного простору європейських держав

Черінько І. Українсько-британські відносини: історія та сучасність

Андрєєва О. Перспектива конструктивістської парадигми націє творення в Україні

Зварич І. Формування національної ідентичності – домінанта етнополітичного менеджменту України

Білошицький С. Методологічні проблеми обґрунтування універсального характеру ліберально-демократичної трансформації сучасних суспільств

Крушинський Ю. , Білий М. Роль ЄС у гібралтарському конфлікті після приєднання до Співтовариства

Федько О. Здоровий спосіб життя як цінність: проблеми формування

Відомості про авторів