Наукові записки 5 (55), 2011

Наукові записки 5 (55), 2011

Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України. – 2011 / 5 (55) – 467 с.

Завантажити повну версію

ЗМІСТ

I. ПОЛІТИЧНА ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА

Володимир Кулик Погляди громадян України на суть і способи розв’язання мовної проблеми

Олесь Лісничук Проблема ідентифікації суб’єкта національних інтересів України: дискусійна інтерпретація

Олександри Заремба, Олександр Федоренко Модернізаційний дискурс ідентичності в українському суспільстві на початку ХХІ століття

Лариса Нагорна Соціокультурна ідентичність: Проблема тезарурусу

Валентин Бушанський Маніпуляція свідомістю: від фрустрації до нової ідентичності

Микола Кирюшко Ірраціоналістичні основи ідеології релігійно-політичних органів виконавчої влади в сучасній Україні

Олексій Шевченко «Кінічна свідомість» в сучасній Україні як форма відновлення втрачених суспільних цінностей

Олександр Корнієвський Національний вимір становлення громадянського суспільства: методологічне підґрунтя дослідження

Олександр Федоренко Проблема тенденцій становлення геополітики досліджень як напряму української політичної думки першої третини ХХ століття

Юрій Ганжуров Національно-історична пам’ять: проблеми понятійної структуризації

Мирон Курилич Деякі теоретичні підходи до удосконалення міграційної політики України

Віталій Ярема Дослідження формування і завершення роботи коаліційних урядів у зарубіжній політичній науці

II. ЕТНОПОЛІТИЧНІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ

Олександр Майборода Синергетична парадигма дослідження функції етнічності у міжнародній системі

Олена Кривицька Етнофобія в Україні: стан, тенденції, перспективи подолання

Наталія Макаренко Сучасні трансформаційні процеси в етнічній структурі України (на прикладі Донбасу)

Леся Ковач Етнопрофесійна структура населення Донбасу в умовах суспільно-політичної модернізації сучасної України

Володимир Головченко Кримськотатарський національно-визвольний рух: партійний вимір

Михайло Бесараб Глобалізаційні тенденції: нові стимули для сепаратизму

Тетяна Гнатюк Досвід країн ЄС у подоланні дискримінації іммігрантів та можливості його застосування в Україні

Надія Єфимищ Комі-зиряни та комі-перм’яки – різні шляхи споріднених етносів

Наталія Кочан Державотворення і релігійний чинник: український досвід

Орест Грицина Етапи становлення державно-церковних відносин у незалежній Україні (1991-2011 роки)

III. ЕТНОІСТОРИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Антон Глушко Партизанський рух часів Другої світової війни як складова історичної пам’яті: українсько-словенські паралелі

Арсен Зінченко Українізація церковного життя на Сіверщині й Середньому Подніпров’ї (за матеріалами історій парафій УАПЦ 1917-1925 рр.)

Юрій Поліщук Іноземна трудова імміграція на Правобережну Україну в кінці XVIII – на початку ХХ століття: політико-правовий аспект

Фелікс Левітас Українсько-єврейські відносини 1919-1920 рр.: подолання стереотипів національної пам’яті

Світлана Набок Держава і політика пам’яті: досвід чотирьох Президентів України

Юрій Шаповал Спільна польсько-українська робоча група: 15 років існування і 5 років з Янушем Куртикою

РЕЦЕНЗІЇ

Антон Глушко Геффернен М. Значення Європи. Географія та геополітика. – К: Дух і Літера, 2011. – 464 с.

Юрій Шаповал Норман М. Наймарк. Геноциди Сталіна / Пер. з англ. В.Старка. – Київ: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2011. – 135 р.

Відомості про авторів