Наукові записки 5-6 (79-80), 2015

Наукові записки 5-6 (79-80), 2015

Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. – 2015 / 5-6 (79-80) – с. 351

Завантажити повну версію

ЗМІСТ

І. УКРАЇНА У ВІЙНІ

Елла Лібанова, Микола Дмитренко. Чому саме Донбас став місцем національної трагедії? Пошук неполітизованої відповіді на політичне питання

Михайло Цюрупа. Питання визначення сутності «гібридної війни»: на прикладі збройної боротьби на Сході України (середина 2014 – кінець 2015 рр.)

Олесь Лісничук. Проросійське політичне лобі в країнах Євросоюзу в контексті кризи на Донбасі

Наталія Ротар. Мас-медійне маніпулювання та політична міфологізація Донбасу в інформаційному просторі Російської Федерації

Федір Медвідь, Марія Чорна. Безпекова політика України в умовах зовнішньо агресії: нормативно-правове забезпечення

В’ячеслав Яремчук. Україна у протидії новітній релігійно-інформаційній експансії з боку РПР

Лариса Кочубей. Інформаційна безпека держави: напрями й інструменти захисту українського інформаційного поля

ІІ. ПРОБЛЕМИ ПОЛІТИЧНОЇ ТЕОРІЇ

Коршук Роман. Етнократична складова недемократичних політичних режимів

Євген Перегуда. Децентралізація влади в Україні: символічні смисли та реальні інтереси

Юлія Половинчак. Особливості інтерактивного простору соціальних медіа в контексті реалізації маніпулятивних технологій

Юрій Поліщук. Модернізація як теоретичний концепт: витоки, становлення, сучасні виклики

Олена Суший. Цінності та пріоритети громадянської освіти в Україні: «Думай глобально, дій локально!»

ІІІ. ЕТНОПОЛІТИЧНІ ПРОЦЕСИ

Олег Рудакевич. Націологічні засади етнополітичної толерантності в постреволюційній Україні

Наталія Макаренко. Тенденції етнодемографічних змін в Львівській області (1989-2001)

Леся Ковач. Динаміка етнопрофесійної структури зайнятості населення сучасної Галичини: етнополітичний контекст

IV. ІДЕНТИЧНОСТІ В КОНТЕКСТІ ПОЛІТИЧНИХ ПРАКТИК

Тетяна Бевз. Політика держави у сфері ідентичностей: функціонування механізмів консолідації нації

Валентина Нападиста. Відмінності ідентичностей у сучасній Україні крізь призму цінностей

Оксана Зорич. Громадські організації та політичні партії як генератори провідних ідентифікаційних суперечностей української нації

Олексій Розумний. Деконсолідуючі стратегії інструменталізації історії як виклик національній політиці пам’яті

Відомості про авторів