Наукові записки 5 (67), 2013

Наукові записки 5 (67), 2013

Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України. – 2013 / 5 (67) – с.

Завантажити повну версію

ЗМІСТ

Зорич О. Феномен ідентичності: конфлікт інтерпретацій

Панчук М. До питання про ідентифікацію громадян України

Ковач Л. Етнічні спільноти Донбасу в суспільно-політичному просторі регіону

Котигоренко В, Рафальсьуий О. Ідеологічний проект «руського мира» і політичні переваги та уподобання населення українського Донбасу

Горбань Т., Коцур В. Цивілізаційний вибір Луганщини наприкінці 80-х та на початку 90-х рр.. ХХ ст..

Ніколаєць Ю. Роль мас-медіа дискурсу у формуванні регіональної ідентичності жителів Донбасу наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст.

Макаренко Н. Основні чинники змін етнічної структури України наприкінці ХХ ст. (на прикладі Донбасу)

Калакура О. Культурні виміри етнополітичної історії Донбасу

Кривицька О. Актуалізація історичного минулого: ризикований контекст за умов поляризації суспільства

Кочан Н. Солідаризуюча функція держави: український контекст

Сенюшкіна Т. Проблема досягнення міжпоколінної солідарності в Україні

Левітас Ф. Україна в Другій світовій війні (1939-1945 рр.): битва за історичну пам’ять

Бевз Т. Всеукраїнські референдуми: ініціативи і реалії

Кармазіна М. Питання науково-технічної модернізації країни у програмах політичних партій

Зеленько Г. Опозиція інституціоналізована та неінституціоналізована: аналіз ефективності в Україні

Круглашов А., Щербатюк О. Регіональні аспекти діяльності груп інтересів в Україні (на прикладі Чернівецької області)

Беззуб’як М. Політичне управління й індивідуальна свобода: націоналізм та індивідуалізм

Толстокорова А. Значення питань міграційної політики та менеджменту серед програмних пріоритетів українського політикуму

Євсеєв К. Прояви та структура політичних образів

Мельник Н. Небезпеки політики ідентичності в ліберальному суспільстві

Козерод О. Ісламський тероризм та єврейська громада Європи: основні проблеми та виклики

Гайдай Д. Інший як альтер-его сербської ідентичності

Ткаченко І. Розвиток взаємин України та Чеської республіки після здобуття незалежності та їх перспективи в ХХІ столітті.

Климишин П. Основні вектори геостратегії Китайської Народної Республіки на початку ХХІ століття

Відомості про авторів