Наукові записки 6 (50), 2010

Наукові записки 6 (50), 2010

Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України. – 2010 /6 (50) – 391 с

Завантажити повну версію

ЗМІСТ

Еволюція виборчої системи України

Тетяна Бевз. Трансформація виборчої системи в умовах української політичної дійсності

Едуард Щербенко. Виборча система як чинник формування української політичної нації

Лариса Кочубей. Виборча система як передумова формування політичного класу в сучасній Україні

Ігор Черінько. У пошуках оптимального варіанта: еволюція виборчої системи України

Надія Гербут. Проблемні питання оптимізації виборчої системи України

Ганна Редькіна. Вибори в Україні: традиції

Правові механізми регулювання виборчого процесу

Володимир Кафарський. Виборча система України за критеріями демократії і права

Нодарі Ціцуашвілі. Удосконалення виборчого законодавства: загрози етнополітичній безпеці України

Ірина Овчар. Міжнародний контекст та політичний підтекст виборчого права України

Федір Медвідь, Ярослав Медвідь. Виборча система України: політико-правові генези і становлення.

Висиль Мойсієнко. Проблеми нормативно-правового закріплення підстав і порядку визнання виборів недійсними у законодавстві України

Владислав Мороко. Розвиток виборчого законодавства України у 1996-2007 роках

Ольга Боринська. Шляхи удосконалення політико-правового забезпечення виборчого процесу в Україні

Технології виборчого процесу

Анатолій Павко. Проблеми еволюції електоральної стратегії і тактики виборчих кампаній

Радмила Войтович. Праймеріз як інструмент оптимізації виборчих технологій в Україні

Юрій Шайгородський. Політичні міфи виборчих кампаній

Анатолій Береза. Сучасні технології голосування

Ростислав Балабан. Фінансовий вимір виборчого алгоритму

Катерина Меркотан. Маніпулятивний присмак виборчих процесів

Ігор Савченко, Андрій Осаволюк, Дмитро Прокопчук. До пошуків оптимальної виборчої системи: відкриті списки

Ксенія Квітка. Професіоналізація виборчих кампаній (діяльність політичних консультантів в Україні)

Юлія Дмитришин. Симуляція політики в політичній рекламі України в умовах виборчих технологій

Іванна Ломака. Політтехнологічні особливості участі релігійних організацій України у виборах

Партії та організації громадянського суспільства у виборах

Юрій Древаль. Виборчі блоки політичних партій та демократичне представництво: проблеми співвідношення

Юрій Опалько. Організації громадянського суспільства як чинник впливу на виборчий процес

Світлана Савойська. Мовно-політичні сепаратистські тенденції у передвиборних програмах і діяльності політичних партій України: ретроспективний аналіз

Артем Курас. Роль партій у сучасному вітчизняному визначенні і формулюванні безпеки

Регіональні та етнічні особливості виборів в Україні

Євген Рябінін. Проблеми українського регіоналізму крізь призму виборів

Олена Газізова. Особливості виборчих кампаній у полі етнічному середовищі Криму

Людмила Роздайбіда. Виборча система і національні меншини в Україні

Виборчі системи: зарубіжний досвід

Микола Михальченко, Зореслав Самчук. Порівняльний аналіз європейських виборчих систем

Наталія Кононенко. Сучасна виборча система Російської Федерації як механізм маніпулювання процесом формування політичних суб’єктів

Тетяна Ляшенко. Виборчий процес у країнах Центральної Азії: елемент демократії чи інструмент авторитаризму?

Тетяна Василевська. Виборча кампанія та цінності й настанови депутатської етики: досвід західних демократій

Вибори та ефективність влади

Ігор Жданов. Вплив типу парламентської виборчої системи на ефективність функціонування парламенту та уряду

Олена Скрипник. Ефективність влади після виборів

Олена Стойко. Виборча система як один з чинників ефективності політичних режимів у ході демократизації

Дмитро Кондратенко. Організація влади як чинник модернізації країни: (приклад Японії)

Олександр Колтунов. Етична інфраструктура державної служби України: загальна характеристика

Вибори в Україні: історичний аспект

В’ячеслав Яремчук. Виборчі системи та українські політичні партії Австро-Угорщини й Росії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст..)

Іван Монолатій. «Криваві» парламентські вибори 1911 р. як приклад етнічного насильства у виборчій кампанії

Сергій Полтавець. Козацька старшина за гетьмана Б.Хмельницького: від вибрів до призначень

Відомості про авторів