Наукові записки 6 (68), 2013

Наукові записки 6 (68), 2013

Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України. – 2013 / 6 (68) – с.325

Завантажити повну версію

ЗМІСТ

ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ ДЕРЖАВИ ТА СУСПІЛЬСТВА: УКРАЇНСЬКИЙ ТА СВІТОВИЙ ДОСВІД

Сергій Кононенко. Держава і суспільство громадян

Юрій Шайгородський. Стратегія суспільного розвитку: світоглядні та інституційні чинники формування

Войналович В.А., Білошицький С.В. Консенсусно-компромісні відносини із суспільством у практиці сучасної української держави: тенденції, проблеми, шляхи гармонізації

Олексій Шевченко. Основні сценарії взаємин між державою та суспільством у сучасній Україні

Олександр Майборода. Перспективи реалізації концепції відкритого урядування у розв’язанні загальнонаціональних проблеми, шляхи гармонізації

Микола Рябчук. Інтелектуальне співтовариство у взаєминах з державою: форми діалогу та їх результати

Головко Ірина. Перспектива втілення стандартів ліберальної демократії в контексті державотворчих процесів в Україні

Катерина Яцура. Державотворчі процеси в пострадянській Україні у контексті пріоритетів відкритого суспільтва

Антоніна Митко. Новітні форми налагодження діалогу між державою та громадянами

Дмитро Бірюков. Концепція захисту критичної інфраструктури як елемент загальноєвропейської безпекової політики

Віктор Шпак. Нормативно-правове забезпечення процесів розвитку та підтримки видавничої справи

ПОЛІТИЧНЕ ПОЛЕ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ: ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ

Ірина Оніщенко. Політичне поле як ігрова система

Олександр Корнієвський. Інституційні чинники поляризації сучасного політичного простору України

Наталія Кононенко. Політичні права і свободи в сучасній Україні: проблеми політичної практики

Ірина Овчар. Інформаційна політика як сфера публічної взаємодії: мотивація і технологія продукування

Оксана Зорич. Міська ідентичність крізь призму політики пам’яті (на прикладі міста Полтава)

Євген Куценко. Соціально-політичний поділ сучасного політичного простору України: регіональний аспект

Микола Волгов. Багаторівневі політичні партії та тренд децентралізації: теоретичний аспект у сучасному англомовному науковому дискурсі

ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО ТА ПОЛІТИЧНА УЧАСТЬ

Лариса Кочубей. Громадянська самосвідомість українців: що заважає бути відповідальним за стан справ у суспільстві?

Олесь Лісничук. Громадянські організації України: новітні тенденції розвитку та вплив на дискурс національних інтересів

Дмитро Арабаджиєв. Вплив громадських організацій на сучасне українське політичне поле

Олеся Мандебура. Концепція суспільної відповідальності: економічний аспект

Віталій Перевезій. Соціальна мобілізація: Інтеграційний та дезінтегруючий потенціали

Олексій Колесников. Політико-культурні чинники ефективності виборчих технологій в умовах українського політичного ринку

Галина Куц. Стереотипізація як домінуюча дискурсивна практика виборчого процесу в Україні

Ольга Кудіна. Публічна політика як дієвий механізм демократизації суспільства

ПРОБЛЕМИ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ ТА ЕТНОПОЛІТИКИ

Микола Михальченко. Україна зробила перший крок, що далі?

Ганна Редькіна. Вплив внутрішньосистемних перетворень в Україні на процес євроінтеграції в умовах державної незалежності

Леся Ковач. Національно-культурні товариства Донбасу в інституціоналізації громадянського суспільства в Україні