Наукові записки 6 (74), 2014

Наукові записки 6 (74), 2014

Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України. – 2014 / 6 (74) – с.302

Завантажити повну версію

ЗМІСТ

ІДЕНТИЧНОСТІ, ЦІННОСТІ ТА СТЕРЕОТИПИ В КОНТЕКСТІ ПОЛІТИЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

Тетяна Бевз. Символічна репрезентація громадянської ідентичності в умовах перехідного суспільства

Олена Суший. Проблема колективної травми в українському соціумі та пошук стратегій її опанування

Олена Кривицька. Ціннісні розмежування у контексті внутрішньополітичної кризи в Україні

Оксана Зорич. Громадські організації в Україні як суб’єкти формування громадянської ідентичності: криза чи відродження?

Ольга Михайлова. Громадянська ідентичність в деліберативному концепті громадянського суспільства

Віталій Нахманович. Уявна ксенофобіяя, або пастки шкали Богардуса. Що рахують українські соціологи?

Марія Ярмоленко. Концепт регіону в контексті етнонаціональних ідентичностей сучасної України

Наталія Мельник. Львівська ідентичність крізь призму польсько-українських відносин

Юрій Поліщук. Етносоціальні трансформації на Правобережжі України наприкінці XVIII на початку XX століття

СТРАТЕГІЇ І ТАКТИКИ ПОЛІТИКО-ІНСТИТУЦІЙНИХ ЗМІН

Олексій Валевський. Політична криза 2010-2013 рр. і завдання побудови нової моделі державної політики

Юрій Шайгородський. Аксіологія реформ і пастки спрощених підходів

Олесь Лісничук. Неформальні аспекти інституційних трансформацій українського парламентаризму

Олександр Чорний. Незворотність покарання як чинник радикального зниження рівня корупції: соціально-політичний аспект

Євген Перегуда, Юлія Губерт. Тенденції розвитку політики щодо соціального сирітства в контексті соціально-політичної кризи в Україні

Володимир Бабка. Політика пам’яті: спроба теоретичного синтезу, моделі впровадження та роль у перехідному суспільстві

Євген Магда. Польща та ЄС: нові енергетичні ініціативи

ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ В УМОВАХ ЗОВНІШНЬОЇ АГРЕСІЇ

Тетяна Гранчак. Управління інформаційно-комунікаційними потоками в контексті виникнення і врегулювання суспільних конфліктів

Владислав Ковалевський. Стратегія інформаційного прориву: українські реалії і перспективи

Олексій Шевченко. Особливості пропагандистського дискурсу РФ в період переходу до неототалітарних політичних практик

Сергій Здіорук, Василь Яблонський. Проект «Русского мира» як механізм імперської агресії Росії проти України

ПОЛІТИЧНА УЧАСТЬ В УМОВАХ РОЗГОРТАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ КРИЗИ

Аліна Зуйковська. Мобілізація масової активності українських громадян у контексті вираження політичних інтересів

Едуард Щербенко. Практика «чисток» і проблема примирення

В’ячеслав Яремчук. Політична криза і церква (до аналізу суспільно-політичних подій в Україні на зламі 2013-2014 рр.)

Відомості про авторів