Нове покоління українського політикуму в умовах війни та повоєнних суспільних трансформацій

Нове покоління українського політикуму в умовах війни та повоєнних суспільних трансформацій

Нове покоління українського політикуму в умовах війни та повоєнних суспільних трансформацій : матеріали круглого столу (Київ, 15 листопада 2022 р.) [Електронний ресурс] / За наук. ред. Ю. Ж. Шайгородського, С. Л. Чуніхіної ; Національна академія наук України, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса; Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. Київ : Талком, 2023. 36 с.
ISBN 78-617-8016-64-7

Збірник містить матеріали круглого столу „Нове покоління українського політикуму в умовах війни та повоєнних суспільних трансформацій”, який відбувся  15 листопада 2022 року. Аналізуються індикатори зміни політичних поколінь в Україні; політико-психологічний портрет нового покоління українського політикуму; синхронізованість процесів зміни політичних поколінь в Україні й світі. Автори досліджують причинно-наслідкові зв’язки ротації політичних поколінь зі змінами у масовій свідомості; необхідні передумови формування нової політичної еліти всередині громадянського суспільства. Окрему увагу приділено аналізу російсько-української війни в контексті поколінного конфлікту національних політичних еліт, створенню інституційних та інших запобіжників реставрації олігархії в українській політиці у повоєнний час.

Адресується дослідникам в галузі суспільних та поведінкових наук, експертам, політичним та громадським діячам, студентам і аспірантам вищих навчальних закладів та усім, хто цікавиться поколінною проблематикою в політиці.

Завантажити повну версію

ЗМІСТ

Переднє слово (Рафальський О. О.)

Переднє слово (Слюсаревський М. М.)

Бевз Т. А. Візія Президента України щодо української ідентичності

Горбатюк М. В. Чи можливо уникнути реставрації олігархії в українській політиці у повоєнний час?

Горностай П. П. Громадянське суспільство України як суб’єкт політики

Довгань Н. О. Концептуальні положення розуміння феномену покоління: основні категорії аналізу

Зеленько Г. І. Чи зменшився вплив олігархів на політику в Україні?

Зорич О. О. Нове покоління українського політикуму: особливості формування та функціонування

Ляшенко О. О. Соціологічні маркери нового політичного покоління в Україні

Плахтій Т. О. Нове покоління українського політикуму: організаційний підхід

Слюсаревський М. М. Чотири покоління українського політикуму: ментально-військовий критерій виокремлення

Чорний О. О. Україна і Росія: версія періодизації поколінь минулих ста років

Шайгородський Ю. Ж. Повоєнні реформи в Україні: виклики для нової генерації політиків

Яремчук В. Д. Громадянське суспільство як середовище формування майбутньої політичної еліти України