Новородовський В. В. Національні меншини України в політичних процесах (1945–1991): науковий дискурс : монографія

Новородовський В. В. Національні меншини України в політичних процесах (1945–1991): науковий дискурс : монографія

Новородовський В. В. Національні меншини України в політичних процесах (1945–1991): науковий дискурс : монографія. Київ : ІПіЕнД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2020. 152 с.
ISBN 978-966-02-9909-2

 У монографії розглянуто науковий дискурс проблеми участі національних меншин у суспільно-політичному житті Української РСР 1945–1991 рр., систематизовано наявні наукові знання з цієї проблематики й узагальнено основні проблеми радянської національної політики. Здійснено комплексне дослідження та розкрито основні тенденції розвитку в радянській, сучасній українській та зарубіжній науковій літературі, висвітлено низку проблем історичної та етнополітичної науки, які порушувалися науковцями.

Текст монографії (PDF)