Пахарєв А.Д. Державне управління і кадрова політика в сучасній Україні. Навчальний посібник

Пахарєв А.Д. Державне управління і кадрова політика в сучасній Україні. Навчальний посібник

Пахарєв А.Д. Державне управління і кадрова політика в сучасній Україні. Навчальний посібник. – К.: Світогляд, 2005. – 122 с.
ISBN 966-02-8837-03-7

У навчальному посібнику подано теоретичні і практичні аспекти формування і реалізації державної кадрової політики у сучасній Україні. Окремі теми присвячені питанням теорії, конституційних і правових засад державної служби, які поглиблюють знання з питань кадрової політики в умовах формування політичної системи. Видання розраховане на слухачів із спеціальностей "державне управління" і "державна служба". Ця книга може бути корисною працівникам органів державного управління та місцевого самоврядування.

ЗМІСТ

Вступ

І. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ

1.Теоретичні засади державного управління

2. Поняття державного службовця та його правовий статус

3. Професійна компетентність і моральні якості посадової особи державного управління

4. Політико-управлінська еліта України

5. Лідерство у системі державного управління

II. КАДРОВА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ

1. Концептуальні основи та суттєві риси державної кадрової політики

2. Система управління кадрами

3. Планування роботи з кадрами. Основи кадрового менеджменту

4. Формування складу керівних кадрів та персоналу управління

5. Система навчання керівних кадрів

6. Інформація та діловодство в діяльності органів державної влади

7. Нормативно-правова база та механізм забезпечення державної кадрової політики