Партійна система сучасної України: еволюція, тенденції та перспективи розвитку: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. 24-25 листопада 2011 р.

Партійна система сучасної України: еволюція, тенденції та перспективи розвитку: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. 24-25 листопада 2011 р.

Партійна система сучасної України: еволюція, тенденції та перспективи розвитку: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. 24-25 листопада 2011 р. – К.: ІПіЕНД 2012. – 588 с.
ISBN 978-966-02-6496-0

У збірник увійшли тексти виступів учасників міжнародної науково-практичної конференції «Партійна система сучасної України: еволюція, тенденції та перспективи розвитку», в яких висвітлюються різноманітні питання теорії та практичної діяльності політичних партій в Україні. Зокрема, становлення й розвиток засад української багатопартійності, її функціонування, зв'язок з виборчою системою, аналіз участі політичних сил країни у виборчому і політичному процесах як на загальнонаціональному. так і регіональному рівні.

ЗМІСТ

Передмова

І. СТАНОВЛЕННЯ СУЧАСНОЇ ПАРТІЙНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ: ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА ПРОГРАМНО – ІДЕОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ

Ротар Наталія Членство в партії як форма політичної участі в умовах незавершеності політичних трансформацій

Юрай Марушяк Система политических партий в Словакии и ее развитие в контексте изменений политического дискурса в стране после 1989 г.

Мелешевич Андрій Проблеми інституціоналізації та перспективи розвитку партійної системи України

Коргунюк Юрий Партийная система России и избирательный цикл 2011-2012 гг.: точка бифуркации?

Кармазіна Марія Етапи розвитку багатопартійності в Україні (кінець 1988-2011 рр.)

Шведа Юрій Успіхи та проблеми формування української теорії політичних партій

Колодій Антоніна Багатопартійність і демократизація в Україні: висхідні та низхідні тренди в роки незалежності

Колесніков Олексій Стан і перспективи розвитку партійної системи України крізь призму концепції кастомізації політичних партій

Бевз Тетяна Еволюція та особливості феномену назв сучасних політичних партій

Богашева Наталія Співвідношення законодавчого та статутного регулювання організаційної структури політичної партії

Зеленько Галина Співвідношення процесів правової та політичної інституціоналізації політичних партій: українська практика

Василевська Тетяна Партійна дисципліна та парламентська етика: колізії між партикулярним і загальним

Мороко Владислав Основні тенденції розвитку партійної системи України (1990-2000-ні роки)

Романюк Анатолій Популізм і розвиток партійної системи в Україні

Якименко Юрій Особливості сприйняття політичних партій громадянами як чинник розвитку партійної системи України

Чупрій Леонід Історичні аспекти ідеології сучасних політичних партій

Бурдяк Віра, Макар Юрій Ідеологічна артикуляція в діяльності політичних партій України

Примуш Микола Соціополітичний поділ українського суспільства та його ідеологічний спектр

Меркотан Катерина Партії у пошуках дієвої ідеології

Лисюк Анатолій Развитие политических партий в постсоветской Беларуси: эволюция, типология, парадоксы

ІІ. УЧАСТЬ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ У ВИБОРЧИХ КАМПАНІЯХ, У РОБОТІ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Валевський Олексій Динаміка змін виборчих систем в Україні у контексті конфлікту інтересів владних еліт

Висоцький Олександр Легітимаційні технології Партії регіонів

Рибій Олена Особливості та перспективи використання сучасними українськими партіями засобів комунікації з виборцями: на прикладі партійної преси та інтернет-сайтів

Зуйковська Аліна Структурні виміри партійної участі громадян

Когут Петро Особливості персоніфікації політико-владних відносин в українському виборчому процесі: теоретико-методологічний аспект

Яремчук В’ячеслав Явище міжпартійних блоків у виборчій парламентській практиці України: реалії та перспективи

Медвідь Федір, Баран Володимир Вибори народних депутатів України 1994-2007 рр.: політико-правове поле партійної та виборчої систем

Древаль Юрій Партійний парламент

Касап Євген Інтеграційний потенціал Партії регіонів: досвід виборів Президента та Верховної Ради України

Остапець Юрій Місцеві вибори 2010 року в Закарпатській області: партійна складова

ІІІ. ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ У КОНТЕКСТІ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

Любовець Олена Особливості формування української багатопартійності: історико – політологічний аналіз

Рибачок Сергій Конституційно-правове регулювання порядку створення, діяльності та заборони політичних партій у державах посткомуністичного простору: критерії оцінки демократичності

Гонюкова Лілія Формування політичного ринку сучасної України

Дем’янчук Олександр Квазіпартійні учасники процесу ухвалення політичних рішень

Томахів Володимир Департизація як фактор оптимізації функціонування державної служби України

Нагорняк Михайло, Стефурак Михайло Аналіз соціальної бази та впливовості політичних партій на Прикарпатті

Гай-Нижник Павло Створення Демократичної партії України та її позиція щодо путчу ГКЧП (1990-1991 рр.)

Лебедюк Віталій Політичні партії в Україні: особливості діяльності на місцевому рівні

Мяло Павло Партійне будівництво в Запорізькій області: аналіз проблем і перспективи розвитку

Полтавець Серій Зовнішньополітичні пріоритети політичних партій (на прикладі програм Партії регіонів і Політичної партії «Наша Україна»)

Відомості про авторів