Політична безпека України: проблеми політичного і державного правління. Прогнозна оцінка, механізми забезпечення

Політична безпека України: проблеми політичного і державного правління. Прогнозна оцінка, механізми забезпечення

Політична безпека України: проблеми політичного і державного правління. Прогнозна оцінка, механізми забезпечення : монографія / за ред. чл.-кор. НАН України О. О. Рафальського, чл.-кор. НАН України О. М. Майбороди. Київ : ІПіЕнД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2023. 304 с.
ISBN 978-617-14-0188-4

Монографія містить аналіз нинішньої ситуації та прогнозні оцінки вірогідних небезпек, які можуть загрожувати політичній стабільності в Україні в умовах війни, а також – пропозиції з їх нейтралізації. Увага авторів проведеного аналізу ситуації воєнного часу зосереджена на проблемах, які найімовірніше можуть виникнути під час здійснення державної влади, особливо по лінії "центр-регіони", у стосунках між суб’єктами політичного поля країни. Розглянуто симптоми проблем, які спостерігаються у зусиллях з мобілізації країни на опір агресору, у міжцерковному протистоянні у православному середовищі, у міжетнічних відносинах, у геостратегічних зусиллях держави.

Завантажити повну версію

ЗМІСТ

Передмова (О. Рафальський)

Розділ 1. Методологічний дискурс наукової прогностики стосовно України та її перспектив (О. Кондратенко)

Розділ 2. Органи державної влади в Україні: як уникнути “інституційних пасток” воєнного часу для успішного повоєнного відновлення (Г. Зеленько)

Розділ 3. Баланс влади: центр-регіони-територіальні громади (Ю. Ніколаєць)

Розділ 4. Структура політичного поля – ознаки нових ліній розмежування (О. Майборода)

Розділ 5. Суспільна мобілізація: тенденції та прогноз (Ю. Шайгородський)

Розділ 6. Діяльність структур Московського патріархату в Україні як виклик національній безпеці держави (В. Перевезій)

Розділ 7. Актуальні аспекти оновлення державної етнонаціональної політики з урахуванням можливих наслідків війн Росії проти України (О. Калакура)

Розділ 8. Інтеграція України в геополітичний простір (О. Кондратенко)

Післямова (О. Рафальський)