Політична безпека України: проблеми політичного і державного правління. Прогнозна оцінка, механізми забезпечення (Аналітична записка)

Політична безпека України: проблеми політичного і державного правління. Прогнозна оцінка, механізми забезпечення (Аналітична записка)

Політична безпека України: проблеми політичного і державного правління. Прогнозна оцінка, механізми забезпечення : аналітична записка. Київ : Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2023. 64 с.

Аналітична записка містить аналіз нинішньої ситуації та прогнозні оцінки вірогідних небезпек, які можуть загрожувати політичній стабільності в Україні в умовах війни, а також – окремі пропозиції щодо їх подолання. Дослідницьку увагу зосереджено на проблемах, які можуть виникнути під час здійснення державної влади, особливо по лінії „центр-регіони”, у стосунках між суб’єктами політичного поля країни. Виокремлено та проаналізовано проблеми, які пов’язані з реалізацією завдань з мобілізації країни на опір воєнній агресії, а також – наявні суперечності в міжетнічних відносинах, в міжцерковному протистоянні у православному середовищі, у геостратегічних зусиллях держави. Аналітична записка підготовлена за результатами виконання науководослідної роботи „Прогнозування безпекового середовища України в політичній сфері” (державний реєстраційний номер 0123U102067).

Завантажити повну версію

ЗМІСТ

Передмова

  1. Органи державної влади в Україні: як уникнути “інституційних пасток” воєнного часу для успішного повоєнного відновлення (Г.Зеленько)
  2. Баланс влади: центр-регіони-територіальні громади (Ю.Ніколаєць)
  3. Структура політичного поля – ознаки нових ліній розмежування (О.Майборода)
  4. Суспільна мобілізація: тенденції та прогноз (Ю.Шайгородський)
  5. Діяльність структур Московського патріархату в Україні як виклик національній безпеці держави (В. Перевезій)
  6. Актуальні аспекти оновлення державної етнонаціональної політики з урахуванням можливих наслідків війн Росії проти України (О. Калакура)
  7. Інтеграція України в геополітичний простір (О. Кондратенко)

Післямова