Політична історія України. ХХ ст.: У 6т. Т.4: Україна у Другій світовій війні, 1939-1945.

Політична історія України. ХХ ст.: У 6т. Т.4: Україна у Другій світовій війні, 1939-1945.

Т.4: Україна у Другій світовій війні, 1939-1945. – Керівник тому В.І.Кучер. – К., 2003. – 584 с.
ISBN 966-504-256-4 (серія) 966-504-296-3 (т.4)

Четвертий том видання охоплює період Другої світової війни. Спираючись на унікальний архівний матеріал, праці сучасної історіографії, автори прагнуть переосмислити питання про роль і місце України у контексті передвоєнного партнерства, а згодом воєнного протистояння двох диктатур. У томі висвітлено внесок українців у розгром нацизму, вузлові моменти розвитку радянського партизанського руху, боротьби ОУН і УПА, політичні наслідки воєнного протистояння двох тоталітарних систем. Для фахівців, викладачів, студентів, усіх, хто цікавиться політичною історією України.

ЗМІСТ

ВСТУП ДО ЧЕТВЕРТОГО ТОМУ (В.І.Кучер)

РОЗДІЛ I.   ШЛЯХ ДО ВІЙНИ: ПАРТНЕРСТВО ДВОХ ДИКТАТОРІВ (1939-1941) (В.С.Коваль)

1.   Походження Другої світової війни

2.   Європейська політична криза 1938 р.

3.   Мюнхенська конференція

4.   Карпатська Україна

5.   Україна в німецько-польських переговорах

6.   Гітлерівський курс на зближення з Москвою

7.   Сталін про Карпатську Україну

8.   Спалах української незалежності

9.   Воєнна криза 1939 р.

10.   Англо-франко-радянські переговори

11.   Радянсько-німецькі переговори

12.   Радянсько-німецький пакт і таємний протокол

РОЗДІЛ II.   УКРАЇНА НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (В.А.Гриневич)

1.   Піл прапором «визволення єдинокровних братів»: Радянсько-польська (Вереснева) війна 1939 р.

2.   Українці на Радянсько-фінляндській війні 1939-1940 рр.: специфіка політичних настроїв

3.   Військово-політичні аспекти походу Червоної армії до Бессарабії та Північної Буковини, 28 червня – 3 липня1940 р.

4.   Механізм анексії Західної України: перебирання влади

5.   Інкорпорація Західної України

6.   Радянський патріотизм: політико – ідеологічне наповнення

РОЗДІЛ III.   НІМЕЦЬКО-РАДЯНСЬКА ВІЙНА 1941-1945 рр. (В.А.Гриневич)

1.   Напад Німеччини на СРСР і криза лояльності щодо сталінського режиму в Україні

2.   Українське питання в контексті сепаратних контактів між СРСР і Німеччиною в роки Другої світової війни

3.   «Націоналістичний неп»: метаморфози сталінської політики та ідеології в роки війни

4.   Антинімецька пропаганда і депортація німців з України

5.   Партократія та інтелігенція: у пошуках українського радянського патріотизму

6.   Повернення в Україну сталінського режиму: легітимізація влади

7.   Конституційні перетворення 1944 р.: український вимір

РОЗДІЛ IV.   УКРАЇНСЬКІ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНІ СИЛИ НАПЕРЕДОДНІ ТА НА ПЕРШОМУ ЕТАПІ ВІЙНИ (В.І.Кучер)

1.   Політичні ілюзії та реалії

2.   Спроба ОУН відродити незалежну Українську державу

РОЗДІЛ V.   НІМЕЦЬКА ТА РУМУНСЬКА ОКУПАЦІЙНІ ВЛАДИ В УКРАЇНІ (В.І.Кучер)

1.   Німецький окупаційний режим

2.   Цілі та завдання економічної експлуатації України

3.   Церковне життя в Україні. Становище освіти і культури

4.   Трансністрія

РОЗДІЛ VI.   РУХ ОПОРУ В ОКУПОВАНІЙ УКРАЇНІ (В.І.Кучер)

1.   Радянські партизани

2.   Національно-визвольна боротьба ОУН-УПА

РОЗДІЛ VII.   БОРОТЬБА ЗА МІЖНАРОДНЕ ВИЗНАННЯ УКРАЇНСЬКОГО ВІДТИНКУ НОВОГО ЗАХІДНОГО КОРДОНУ СРСР (1945-1945) (В.С.Коваль)

1.   Друга антигітлерівська коаліція

2.   Визнання Москвою недійсності територіальних змін 1939 р. у Польщі

3.   Початок політичної та дипломатичної боротьби за визнання нового західного кордону України

4.   Зміна фронту боротьби за кордон: тиск на Англію

5.   Зміна позиції англійського уряду

6.   Вибір: визнання кордону – чи другий фронт

7.   Розрив радянсько-польських відносин

8.   Проблема кордону України на Тегеранській конференції

9.   Три форми і три методи радянської зовнішньої політики

10.    Актуалізація питання про кордони

11.   Встановлення радянського контролю над Польщею

12.   Визнання Америкою та Англією радянських територіальних придбань

13.   Остаточне визначення західних рубежів України