Політична історія України. ХХ ст.: У 6т. Т.5: Українці за межами УРСР (1918 – 1940).

Політична історія України. ХХ ст.: У 6т. Т.5: Українці за межами УРСР (1918 – 1940).

Т.5: Українці за межами УРСР (1918 – 1940). – Керівник тому В.П. Трощинський. – К., 2003. – 720 с.
ISBN 966-504-256-4 (серія) 966-504-267-Х (т.5)

У п’ятому томі «Політичної історії України. ХХ століття» на основі документальних матеріалів, зокрема архівних, досліджується політичні процеси серед української еміграції в Європі та на українських землях у складі Польщі, Румунії і Чехословаччини в період між двома світовими війнами. Особлива увага приділяється аналізу політичних течій міжвоєнної української еміграції, їхніх ідейних засад та моделей державотворення. Докладно з'ясовуються питання, пов’язані з визначенням міжнародно-правового статусу західноукраїнських земель, розвитком української суспільної і політично-партійної структури в Галичині, на Волині, Буковині та в Закарпатті, специфікою, формами і механізмами вияву українських політичних інтересів у кожній з цих історичних частин України. Доводиться невіддільність політичної історії українців за межами УРСР у міжвоєнний період від цілісної політичної історії України Для фахівців, викладачів, студентів, усіх, хто цікавиться історією України.

ЗМІСТ

ВСТУП ДО ПЯТОГО ТОМУ(В.П. Трощинський)

РОЗДІЛ I.   УКРАЇНСЬКА ПОЛІТИЧНА ЕМІГРАЦІЯ МІЖ ДВОМА СВІТОВИМИ ВІЙНАМИ: ЗАГАЛЬНА ДИНАМІКА РОЗВИТКУ (В.П. Трощинський, А.А. Шевченко)

1.   Формування української політичної еміграції

2.   Основні емігрантські центри

РОЗДІЛ II.   ПОЛІТИЧНІ СЕРЕДОВИЩА: ОРГАНІЗАЦІЯ, ІДЕЙНІ ЗАСАДИ ТА МОДЕЛІ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ (В.П. Трощинский, А.А. Шевченко, В.А. Потульницький)

1.   Консервативно-гетьманське середовище

2.   Національно-демократичне середовище

3.   Народницько-соціалістичне середовище

4.   Націонал-комуністичне середовище

5.   Радикально-націоналістичне середовище

РОЗДІЛ III.   УКРАЇНЦІ В МІЖВОЄННІЙ ПОЛЬЩІ (1918-1939) (Р.Г. Симоненко)

1.   Революційно-визвольний рух у Східній Галичині й на Волині та польсько-західноукраїнська війна (листопад 1918 – липень 1919)

2.   Боротьба навколо міжнородно-правового статусу західноукраїнських земель (червень 1919 – березень 1923)

3.   Політичні процеси на українських землях у складі Польщі (березень 1923 – серпень 1939)

РОЗДІЛ IV.   ПОЛІТИЧНИЙ РУХ НА БУКОВИНІ (С.Д. Попик)

1.   Включення Буковини до складу Румунії.

      Окупаційний режим

2.   Румунські політичні партії та участь у них українців

3.   Організаційно-структурна розбудова українських національно-демократичних партій

4.   Громадсько-політична діяльність організацій українських націоналістів

5.   Заснування та розвиток соціал-демократичних і комуністичних організацій

РОЗДІЛ V.   ПОЛІТИЧНІ ПРОЦЕСИ В ЗАКАРПАТТІ (С.В. Віднянський)

1.   Політичне становище в Закарпатті після закінчення Першої світової війни, проблема самовизначення і розв’язання питання про державну приналежність краю (1918 – 1919)

2.   Конституція ЧСР і формування та діяльність нових державних і політичних структур у Закарпатті в 20 – і роки ХХ ст..

3.   Радикалізація громадсько-політичного життя навколо питань національно-культурного розвитку та реалізації автономних прав Підкарпатської Русі у 30 – х роках ХХ ст..

4.   Політичні аспекти Карпато-Україської державності (1938 – 1939)

Іменний покажчик