Політична історія України XX ст.: У 6 т. Т.1: На зламі століть (кінець XIX ст.. – 1917 р.)

Політична історія України XX ст.: У 6 т. Т.1: На зламі століть (кінець XIX ст.. – 1917 р.)

Т.1: На зламі століть (кінець XIX ст.. – 1917 р.) / Ю.А.Левенець (кер.), Л.П.Нагорна, М.М.Кармазіна. – 2002. – 424 с.
ISBN 966-504-256-4 (серія) 966-504-261-0 (т.1)

Перший том «Політичної історії України. XX століття» охоплює події кінця XIX століття і до 1917 року. Автори книги докладно аналізують основні фактори і сутність політичних процесів в Україні, ідейно-теоретичні надбання української політичної думки та роль «українського питання» у Російській імперії. У томі висвітлено політичні процеси на західноукраїнських землях, тенденції та особливості розвитку України під час революції 1905-1907 рр. і в умовах Першої світової війни. Для фахівців, викладачів, студентів, усіх хто цікавиться історією України.

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА (І.Ф.Курас)

ВСТУП ДО ПЕРШОГО ТОМУ (Ю.А.Левенець)

РОЗДІЛ I. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ НА ЗЛОМІ СТОЛІТЬ (Ю.А. Левенець)

1.   Витоки національної ідеї

2.   Політика чи «культурництво»: проблема історичного вибору

3.   Пошуки української самоіденфікації

4.   Феномен «Молодої України»

РОЗДІЛ II. НАДДНІПРЯНСЬКА УКРАЇНА В УМОВАЇ СИСТЕМНОЇ ЗАГАЛЬНОРОСІЙСЬКОЇ КРИЗИ (М.С.Карамазіна)

1.   Етнонаціональна специфіка підросійської України.

       Великороси на роздоріжжі ідей та ідеалів.

2.   Ліворадикали, конституціоналісти, монархісти: іпостасі політичної практики.

3.   Євреї та поляки в Україні: пошук політичної ідентифікації

4.   Біля витоків української багатопартійності.

РОЗДІЛ III. РЕВОЛЮЦІЯ 1905-1907 рр. В УКРАЇНІ: ПАРАДОКСИ СТРІМКОЇ ПОЛІТИЗАЦІЇ (М.С.Карамазіна)

1.   Українське відлуння російських революційних устремлінь

2.   Село в процесах суспільно-політичного протистояння

3.   У боротьбі за подальшу демократизацію життя.

4.   Культурні процеси в Україні крізь призму політики

РОЗДІЛ IV. ЗАХІДНА УКРАЇНА НА ШЛЯХАХ ПОЛІТИЧНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ (М.С.Карамазіна)

1.   Політичні здобутки і втрати XIX століття

2.  Партійне життя 1890-1907 рр.

3.   Політична боротьба за національні права

РОЗДІЛ V. УКРАЇНА МІЖ ДВОМА РЕВОЛЮЦІЯМИ: БОНАПАРТИЗМ ВЛАДИ І СУСПІЛЬНА РАДИКАЛІЗАЦІЯ (Л.П.Нагорна)

1.   Уроки революції: погляд зблизька

2.   Столипінська модель «заспокоєння» України

3.   Ліворадикали і нове піднесення робітничого руху

4.   Українські соціалісти на роздоріжжі

5.   Ліберально-демократичний рух

6.   «Українське питання» у політичних дискусіях 1910-1914 рр.

7.   Політична думка України між панславізмом і астрославізмом

РОЗДІЛ VI. НАЗРІВАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ КРИЗИ (Л.П.Нагорна)

1.   «Українська карта» у планах і діях воюючих держав

2.   Патріотизм і націоналізм: спотворені війною обличчя

3.   Моделі самостійної України

4.   «Українське питання» у контексті перемог і поразок Росії

5.   Дискусії про самовизначення націй в умовах війни

6.   Назрівання революційної кризи

Іменний покажчик