Політична історія України XX ст.: У 6 т. Т.2: Революція в Україні: політико-державні моделі та реалії (1917-1920)

Політична історія України XX ст.: У 6 т. Т.2: Революція в Україні: політико-державні моделі та реалії (1917-1920)

Т.2: Революція в Україні: політико-державні моделі та реалії (1917-1920) / В.Ф.Солдатенко (кер.), В.Ф.Верстюк. – 2003. – 488 с.
ISBN 966-504-256-4 (серія) 966-504-286-6 (т.2)

Другий том «Політичної історії України. XX століття» присвячений подіям революційної доби – 1917 – 1920 – х років. На широкій документальній основі відтворено складні, суперечливі процеси здійснення соціальних і національно – визвольної революцій, що склали стрижень життя і розвитку нації, розкрито пошук теоретико - правових моделей національно-державної організації та результати спроб їх втілення у суспільну практику. На основі порівняльного аналізу головних напрямів державотворення, запровадження різних форм політичних систем з’ясовано домінантні орієнтації українства, що виявились визначальними для всього його наступного історичного поступу. Для фахівців, викладачів, студентів, усіх, хто цікавиться історією України.

ЗМІСТ

ВСТУП ДО ДРУГОГО ТОМУ (В.Ф.Солдатенко)

РОЗДІЛ I.   РЕВОЛЮЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНІ ПІСЛЯ ПОВАЛЕННЯ САМОДЕРЖАВСТВА. АВТОНОМІСТСЬКО-ФЕРЕРАЛІСТСЬКИЙ КУРС ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ (В.Ф.Солдатенко)

1.   Лютнева революція і вибух українського руху.

2.   Романтизм весняної революційної повені та реалії політичних перспектив

3.   Активізація національно – державотворчих тенденцій в контексті розвитку загальноросійських демократичних процесів

4.   Розвіяні ілюзії: глухі кути української політики в лабіринтах великодержавного ліберального курсу Росії

РОЗДІЛ II.   УТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ І БОРОТЬБА ЗА ВИБІР ПЕРСПЕКТИВИ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОГО РОЗВИТКУ (В.Ф.Солдатенко)

1.   Жовтнева революція і новий щабель державотворення в Україні.

2.   Конфлікт революцій: пошук шляхів подолання і початок громадянської війни.

3.   Державна самостійність України – революційна логіка чи вимушений крок?

4.   Загострення суперечностей у суспільному поступі України після Бреста. Безвихідь.

РОЗДІЛ III.   ГЕТЬМАНСЬКА ДЕРЖАВА – АЛЬТЕРНАТИВА РЕВОЛЮЦІЙНОМУ РОЗВ’ЯЗАННЮ СУСПІЛЬНИХ ПРОБЛЕМ В УКРАЇНІ (В.Ф.Солдатенко)

1.   Державний переворот 29 квітня 1918 р. Сутність режиму П.Скоропадського.

2.   Перегрупування класових і національних політичних сил в Україні за Гетьманату. Туманні перспективи.

3.   Розгортання боротьби проти Гетьманату та айстро-німецьких окупантів. Крах Української Держави.

4.   Розпад Австро-Угорщини та політичні процеси в західноукраїнському регіоні. ЗУНР

РОЗДІЛ IV.   НОВИЙ ЕТАП РЕВОЛЮЦІЙНО-ВОЄННОГО ПРОТИБОРСТВАВ УКРАЇНІ (В.Ф.Верстюк)

1.   Відновлення Української Народної Республіки. Пошуки державотворчої стратегії.

2.   Політичні аспекти війни РСФРР та УНР.

3.   Радянський режим в Україні 1919 р.: становлення, особливості, крах.

4.   Табір УНР: політичні перипетії весни – літа 1919 р.

5.   Денікінський режим і протистояння йому українських сил.

РОЗДІЛ V.   ЗАВЕРШЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ (В.Ф.Верстюк)

1.    Утвердження радянської державності.

2.   Українсько-польський союз та війна 1920 р.

3.   П.Врангель: запізніла спроба модифікації білої ідеї. Завершення громадянської війни.

Іменний покажчик.