Політична влада і опозиція в Україні: порівняльний аналіз із зарубіжними країнами [Монографія]

Політична влада і опозиція в Україні: порівняльний аналіз із зарубіжними країнами [Монографія]

Політична влада і опозиція в Україні: порівняльний аналіз із зарубіжними країнами [Монографія] За заг.ред. Ф.М. Рудича. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України. – 2016. – 488 с.
ISBN 978-966-02-7950-6

У монографії досліджується взаємовідносини влади та опозиції в Україні. На основі широкого масиву вітчизняних і зарубіжних джерел розкриваються основні етапи формування влади та опозиції в сучасній Україні, визначається європейський курс держави. Поряд з аналізом процесів, які відбуваються в Україні, у монографії розглядаються взаємовідносини влади та опозиції в Росії, Білорусії, Молдові, інших країнах СНД і Балтії, Східної і Західної Європи. У післямові розглядаються виклики, які постали перед сучасною владою. Робота розрахована на науковців, суспільствознавців, студентів, усіх тих, хто цікавиться політичними проблемами сучасної України.

Завантажити повну версію

ЗМІСТ

Слово до читача

Передмова

Розділ І. Політична влада і опозиція в Україні: методологічний контекст

1.1. Основні етапи формування влади та опозиції в сучасній Україні

1.2. Євроінтеграційний курс України: влада та опозиція

Розділ ІІ. Ліва опозиція в Україні в умовах державної незалежності: політичні партії та лідери

2.1. Шляхи формування і політичний вплив лівоопозиційних партій в українському суспільстві часів державної незалежності

2.2. Політичні лідери лівого руху в умовах сучасного суспільно-політичного процесу: проблеми взаємодії та консолідації

Розділ ІІІ. Влада та опозиція в Україні: можливості комунікації

3.1. Інформаційно-комунікативні технології взаємодії влади та опозиції

3.2. Суб’єктно-об’єктивні параметри владно-опозиційної комунікації

Розділ IV. Політична влада, опозиція, бізнес: механізми взаємодії

4.1. Бізнес як суб’єкт політичного процесу: взаємодія з політичною владою та опозицією

4.2. Бізнес як об’єкт політичних рішень: влада і опозиція

4.3. Національне примирення як момент солідаризації у владно-опозиційному вимірі політичного дискурсу

Розділ V. Загальне та особливе в здійсненні механізму взаємовпливу влади та опозиції у країнах СНД і Балтії

5.1. Опозиція в сучасній Російській Федерації

5.2. Влада та опозиція у сучасній Республіці Білорусь

5.3. Молдова на шляху євроінтеграції: взаємовідносини влади та опозиції

5.4. Відносини влади та опозиції в умовах суперпрезидентської республіки (на прикладі держав Центральної Азії)

5.5. Влада та опозиція в Україні і державах Закавказзя: порівняльний аналіз

5.6. Політичне функціонування влади та опозиції в країнах Балтії

Розділ VI. Державна влада та опозиція в країнах Центрально-Східної Європи: практики взаємодії

6.1. Чинники інституціоналізації політичної опозиції у країнах Центрально-Східної Європи

6.2. Лінії соціально-політичних розмежувань у країнах ЦСЄ

6.3. Практики взаємодії влади та опозиції в реалізації стратегій суспільно-політичного розвитку у країнах ЦСЄ

Розділ VII. Моделі взаємодії влади і опозиції в країнах Західної Європи

7.1. Федеративна Республіка Німеччини: демократична модель взаємодії альтернативних суб’єктів політики

7.2. Взаємодія влади та опозиції: досвід Франції для України

7.3. Велика Британія: влада і опозиція, специфіка взаємовідносин

7.4. Роль і місце опозиції в політичній системі Швейцарії

Замість післямови

Виклики, що постали перед сучасною владою