Політичне поле України у ситуації суспільної кризи: влада, опозиція, політичні партії, громадські організації

Політичне поле України у ситуації суспільної кризи: влада, опозиція, політичні партії, громадські організації

Політичне поле України у ситуації суспільної кризи: влада, опозиція, політичні партії, громадські організації / за ред. О.М. Майбороди. Київ: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2020. 264 с.
ISBN 978-966-02-9532-2

У колективній монографії розглянуто взаємозалежність між інституційними аспектами біфуркації українського політичного поля та морально-політичною консолідацією країни. Особлива увага приділена питанню відповідальності діяльності головних політичних акторів уставленим у суспільстві моральним цінностям. Розкрито вплив політики на особливо гострі прояви суспільної кризи в Україні.

Монографія підготовлена за результатами наукового проєкту «Політичне поле України у ситуації суспільної кризи: влада, опозиція, політичні партії, громадські організації:, виконаного у рамках цільової програми наукових досліджень «Суспільний ідеал і політичні інтереси в Україні».

Завантажити повну версію

ЗМІСТ

Вступ

РОЗДІЛ 1. ІНСТИТУЦІЙНІ АСПЕКТИ БІФУРКАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО ПОЛІТИЧНОГО ПОЛЯ.

  • Криза суспільної довіри: суперечність між очікуваннями та реальністю. Шайгородський Ю.Ж.
  • Вплив соціально-економічної кризи на систему трудових відносин: політичні рішення як інструмент подолання кризи. Ляшенко Т.М.
  • Проведення реформи децентралізації в Україні в умовах суспільної кризи: досягнення і проблеми (2014-2020) Горбатюк М.В.
  • Маніпулятивні практики в діяльності влади й опозиції. Бушанський В.В.

РОЗДІЛ 2. ПОЛІТИЧНІ ЗАСАДИ МОРАЛЬНОЇ-ПСИХОЛОГІЧНОЇ КОНСОЛІДАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

  • Новації у ціннісних наративах українців та їх рефлексія на політичну діяльність. Кононенко Н.В.
  • Еволюція ідейних настанов та політичних практик «активістських» організацій України (2013-2019). Кияниця Л.Л.
  • Політика пам’яті у подоланні суспільної кризи: можливості і реалії. Шаповал Ю.І.
  • Релігія і релігійні організації у процесі політичних трансформацій українського суспільства. Єленський В.Є.

Висновки