Політичні аспекти кризи на Донбасі: діагностика стану та напрями врегулювання. Аналітична доповідь

Політичні аспекти кризи на Донбасі: діагностика стану та напрями врегулювання. Аналітична доповідь

ISBN 978-966-02-7990-2

Аналітичну доповідь підготовлено за результатами науково-дослідної роботи «Політичні аспекти кризи на Донбасі: діагностика стану та напрями врегулювання», що виконувалася в Інституті політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України в 2015 році.

У тексті викладено результати дослідження внутрішньополітичних та зовнішньополітичних умов, причин і чинників суспільної кризи на українському Донбасі в її зв’язку з агресією Російської Федерації проти України. Обґрунтовано пропозиції щодо ініціатив, напрямів та механізмів політичного врегулювання ситуації із забезпеченням національних інтересів України.

Доповідь розрахована на фахівців у галузі державного управління, політиків, науковців, викладачів, аспірантів та студентів соціальних і гуманітарних спеціальностей, усіх, хто має інтерес до політичної науки і політичної практики.

Завантажити повну версію

ЗМІСТ

Вступ

Розділ 1. Соціокультурні параметри регіональної ідентичності жителів Донбасу

Розділ 2. Релігійний аспект суспільно-політичної кризи в Донбаському регіоні

Розділ 3. Особливості політичних переваг і поведінкових орієнтацій жителів Донбасу

Розділ 4. Російськоцентричний та україноцентричний медіа-дискурс збройного протистояння в Донецькій і Луганській областях

Розділ 5. Динаміка національно-громадянської ідентичності в українському соціумі та її зв’язок з подіями на Донбасі

Розділ 6. Геополітичний аспект і закордонне лобі агресії Російської Федерації проти України

Висновки. Про політичні запитання і відповіді на політичні виклики російської агресії на українському Донбасі

Додатки